06.01.2017

ELSERT – Prisene dundrer til ny bunn på 103 SEK/MWh

(Montel) Elsertprisene fortsetter å rase til nye bunnivå på nyåret. Mars 17-kontrakten ble sist omsatt til 103 SEK/MWh.

Dermed har 2017-kontrakten falt med 12 kroner siden nyttår og 65 kroner det siste året, viser tall fra megleren SKM.

Nedgangen kommer til tross for at overskuddet av sertifikater i markedet har falt fra 18 TWh til 12,5 TWh de siste tolv månedene.

– Prismekanismen er midlertidig satt ut av spill. Mange er nok overrasket over den store nedgangen, sier SKM-analytiker Peter Chudi.

Han sier produsentene hadde stort behov for prissikring i desember, og at denne utviklingen har fortsatt på nyåret uten at kjøperne er kommet på banen.

– Muligens vil vi se økt kjøpsinteresse neste uke, spesielt her i Sverige, ettersom denne uken tradisjonelt er en still uke med en ny fridag, trettendedagen, i morgen, sier han.

Axel Weyler i Los Energy Trading peker også på stort hedgingbehov som årsaken til nedgangen.

– Vi fikk investeringsbeslutninger på rundt 6 TWh i fjor. Disse produsentene er inne i markedet for å prissikre seg, sier han.

Prisene har falt mye over hele kurven. Mars 18-kontrakten ble sist omsatt til 105 SEK/MWh, mens 2021-kontrakten i går stengte på 109 SEK/MWh.

Spotkontrakten stengte i går på 108 SEK/MWh.

Politisk usikkerhet
I bakgrunnen lurer også usikkerheten om hva som skjer med elsertsystemet når Norge trer ut etter 2021. Risikoen for priskollaps ble kraftig redusert da Energimyndigheten i høst foreslo at det nye svenske fornybarmålet på 18 TWh mot 2030 skal nås gjennom en videreføring av dagens felles norsk-svenske handelssystem.

Det innebærer i praksis at norske prosjekter som kommer i drift før Norge trer ut i 2021, men etter at det felles målet på 28,4 TWh nås, vil telle mot det nye svenske målet.

Men ettersom skilsmisseforhandlinger fortsatt pågår mellom energidepartementene i Norge og Sverige, er det fortsatt for tidlig å konkludere med hva som vil skje. Det er ventet at riksdagen skal vedta loven om de nye 18-TWhene i første halvår.

En gjennomgang Montel gjorde før jul viser at det kan komme 9 TWh mer elsertkraft i Norge og Sverige enn det felles målet på 28,4 TWh innen utgangen av 2021.
Olav Vilnes
olav@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?