20.06.2017

Elhuben i trøbbel


(Distriktsenergi) Det er stor usikkerhet knyttet til totalkostnad, kvalitet i kjernesystemet og ferdigstillelsesdato for Elhuben.

Distriktsenergi følger utviklingen av den nye Elhuben nøye, og er gradvis blitt mer og mer bekymret på vegne av våre medlemmer og deres kunder, som til slutt skal betale for utviklingen og driften av Elhuben.

Dette er Elhub: https://www.ge.no/no/elhub-no/

Det er konsulentselskapet Accenture som har hovedoppdraget med å lage Elhuben. Hovedoppgaven til Elhuben er å motta alle forbruksdata fra strømmålerne ute hos kundene i Norge, samt formidle disse videre som grunnlag for å lage strømfakturaer (m.m).

Distriktsenergi er blitt gjort kjent med at utfordringene ligger i kvaliteten i selve kjernesystemet, altså ytelsen som Elhuben gir. Det skal også være problematisk at det går lengre tid til feilretting og testing enn det som var planlagt.

Per dags dato kan ikke ledelsen i Elhuben si noe, hverken om hva totalkostnaden blir eller når den blir ferdig. Kundene av Elhuben har derfor i dag ingen oversikt over hvor store kostnader Elhuben fører med seg.

Det ble i 2012 laget en rapport, den såkalte ESK-rapporten, som kom frem til at Elhuben var et godt samfunnsøkonomisk tiltak som ville medføre besparelser. Hvilke konklusjoner en tilsvarende rapport hadde landet på i dag, er vi usikre på. Dette skyldes blant annet at Distriktsenergi har fått informasjon om at noen selskaper nå har betydelige ekstrakostnader på grunn av utsettelsene i Elhuben.

Distriktsenergi uttrykte allerede i januar 2016 bekymring for både kostnaden og framdriften i Elhuben. Problemstillingene den gang lignet på de vi ser nå, men tatt i betraktning at vi nå er midt i 2017 og fortsatt er usikker på kostnaden og ferdigstillelsesdato, er situasjonen nå mer alvorlig enn tidligere.

Forsinkelsen og kostnadsoverskridelsen gjør at vi i Distriktsenergi er usikre på om totalkostnadene ved prosjektet nå blir så store at det ikke lenger lar seg forsvare overfor landets strømkunder.

Dette er Elhub:

Elhub skal bli den sentrale datahuben for måleverdier tilhørende strømkundene i Norge. Elhuben kan sammenlignes med Bankenes betalingssentral. I dag snakker «alle med alle»  når Elhuben er oppe og står, skal «alle snakke med Elhuben».

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?