11.12.2018

Elhub-prosjektet står i fare for å bli utsatt igjen

(enerWE) 107 nettselskaper har ikke oppfylt kravene til milepæl i Elhub-prosjektet, og får varsel om tvangsmulkt

Elhub kan bli utsatt nok en gang hvis ikke nettselskapene klarer å få dette på plass innen 17. desember.

Det nærmer seg at alle landets innbyggere har fått installert nye automatiske strømmålere (AMS), og det neste trinnet er Elhub-prosjektet der all informasjonen skal samles inn. Dette prosjektet er imidlertid forsinket, og de har flere fortløpende milepæler som må nås.

Det ser imidlertid ut til at mange nettselskaper sliter med å henge med på implementeringen, og nå varsler NVE at hele 107 nettselskaper får vedtak om retting og at de risikerer tvangsmulkt i forbindelse med milepæl 11 i Elhub-prosjektet.

Denne milepælen går på at alle nettselskapene innen 1 desember skulle ha innrapportert timeverdier på dagsbasis til Elhub, og disse skulle inneholde korrekte data for minst ett døgn. De skulle også migrere alle målepunkt- og kundedata innen 5. desember.

Dette er det altså hele 107 nettselskaper som ikke har klart.

NVE opplyser at de fleste avvikene går på den daglige rapporteringen av timeverdier til Elhub.

Nå får de frist til 17. desember med å få dette på plass, og de som ikke får det vil bli ilagt tvangsmulkt.

– Daglig rapporteringen av timeverdier til Elhub er en viktig test ved M11 som vil vise om nettselskapene er klare for oppstart av Elhub. Om vi ikke ser en klar forbedring innen fristen 17. desember 2018 kan det bli nødvendig å utsette oppstart av Elhub, sier direktør Ove Flataker.

Selv om nettselskapene klarer det innen den nye fristen, så er Flataker bekymret for at denne forsinkelsen vil gå utover de neste milepælene.

– Siden det nå er kort tid igjen til oppstart av Elhub, vil ikke nettselskapene få like mye tid til å rette avvik som ved tidligere milepæler. Det er derfor viktig at alle nettselskap gjør det som er nødvendig for å gjennomføre daglig rapportering av timeverdier, avslutter Flataker.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?