Hjem > Siste nytt > Elhub-oppstarten kan bli ytterligere utsatt

Elhub-oppstarten kan bli ytterligere utsatt

Thomas Gundersen
Publisert 07.06.2017, sist oppdatert 05.09.2017


(Europower) Det «virker høyst usikkert» om Elhub blir klar til å lanseres i første kvartal 2018, mener Energi Norge.

Elhub, et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører, skulle opprinnelig vært satt i drift 1. oktober 2016, men har blitt utsatt. I slutten av april kunngjorde eieren Statnett enda en utsettelse, fra oktober i år til 1. kvartal 2018. Årsaken er at det er oppdaget for mange feil i testperioden.

I et ekstraordinært ekspertgruppemøte fredag 2. juni ble et utkast til revidert fremdriftsplan for prosjektet diskutert. I gruppen satt eksperter både fra Statnett og Elhub, folk Energi Norges medlemsbedrifter og fra systemleverandørene.

Tviler på 1. kvartal

Næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge, som var til stede på møtet, forteller at flere av ekspertene mente testperiodene både for kjerne- og markedsfunksjonalitet i Elhuben synes å ta for lite hensyn til tiden man trenger til feilretting etter testing.

– Fortsatt finner man så mange feil som må rettes at ekspertene tviler på om man vil klare å sette Elhuben i drift i løpet av første kvartal, sier Haugen til Europower.

Rådet fra ekspertene er ifølge Haugen at når man skal lage en ny tidsfrist, må man ta hensyn til dette tidsbehovet som feiling og retting skaper, og legge inn det.

– Bransjen kan ikke ta i bruk noe som ikke fungerer. Dette skal betjene våre aksjoner i sluttbrukermarkedet, og da må vi vite at det fungerer. Vi har et sluttbrukermarked som kverner opptil 50.000 leverandørbytter i måneden. Vi kan ikke slippe dette inn der og håpe at det virker, sier han.

– Ble det sagt noe om hvor mye tid ekstra som trengs, er det snakk om et par måneder eller et halvt år?

– Jeg har ikke hørt noen som har snakket om så mye som et halvt år. Men det er klart at er du i april og må legge på to måneder, så er du på første juli. Og da er spørsmålet om det er en god dato for å sette i gang et nytt system.

Kan drøye

– Da kan det kanskje måtte drøye til over sommeren igjen?

– Jo, men da altså i tilfelle av helt andre grunner enn at systemet ikke fungerer, sier han.

Så det vil være dumt å prioritere å holde en frist og la det gå på bekostning av kvaliteten?

– Ja, det er i hvert fall min vurdering. Det verste scenarioet er å ta i bruk noe i full skala som ikke fungerer, sier Haugen.

Den nye fremdriftsplanen skal nå behandles i Elhub-styret 6. juni og deretter i Statnetts styre 22. juni, før den besluttes.

Oppdaterer planene

Daglig leder for Elhub AS, Tor B. Heiberg, understreker at de nå jobber med å oppdatere planene for prosjektet.

–  Dette innebærer også planer for markedsaktørenes forberedelser, som testing og sertifisering mot Elhub samt migrering av data. Som del av prosessen har vi dialog med markedsaktørene hvor vi presenterer innspill til nye planer. I den forbindelse har vi fått tilbakemelding fra noen aktører om at selv om selve Elhuben fungerer som den skal, er tiden satt av til testing for aktørene for kort. Vi tar dette med oss i det videre arbeidet. Planene vi har presentert baserte seg på tidligere vedtatte planer for varighet på disse aktivitetene, skriver Heiberg i en epost.

Han understreker at det ikke under noen omstendigheter være aktuelt å sette Elhub i drift med for dårlig kvalitet.

–  Det er derfor vi har satt av mye tid til testing, slik at vi foruten å avdekke feil også skal være trygge på kvaliteten den dagen systemet settes i drift, skriver Heiberg.

Beslutningen om å opprette et felles IKT-system for kraftnæringen ble tatt for å effektivisere informasjonsflyten i sluttbrukermarkedet.

Dette blir enda viktigere når alle landets 2,9 millioner strømmålere erstattes med automatiske enheter med timeregistrering innen 2019.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?