27.06.2017

Elhub kan ikke garantere oppstart 1. kvartal

Det felles IKT-systemet for kraft- og nettleverandører, Elhub, er nødvendig for at dataene fra de smarte målerne som nå installeres skal kunne utnyttes på en fornuftig måte.

(Europower) Elhub vil bruke mer tid på kvalitetssikring, og kan ikke garantere oppstart i 1. kvartal 2018. En oppdatert fremdriftsplan skal legges fram i september.

Fredag sendte Elhub ut en pressemelding der de kunngjorde at vil bruke mer tid på å kvalitetssikre planverket før en ny dato for innføring av Elhub fastsettes. En oppdatert fremdriftsplan skal nå etter planen presenteres i september.

Elhub, et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører, skulle opprinnelig vært satt i drift 1. oktober 2016, men har blitt utsatt. I slutten av april kunngjorde eieren Statnett enda en utsettelse, fra oktober i år til 1. kvartal 2018. Årsaken er at det er oppdaget for mange feil i testperioden.

Som Europower tidligere har omtalt, har flere eksperter ifølge Energi Norge ment at testperiodene for kjerne- og markedsfunksjonalitet i Elhuben var for kort, slik at man ikke kunne bruke nok tid på feilretting. Energi Norge tvilte på at Elhuben ville komme i drift i 1. kvartal neste år.

DNV skal kvalitetssikre

Ifølge pressemeldingen har det kommet mange innspill fra eksterne aktører om at ny plan for lansering av Elhub må være «endelig og robust», for å unngå ytterligere utsettelser som vil være krevende og kostbare.

–  Derfor er det viktig at vi nå bruker nødvendig tid på dette arbeidet, noe som også innebærer ekstern kvalitetssikring, sier daglig leder i Elhub, Tor Bjarne Heiberg.

Til Europower opplyser han at den eksterne kvalitetssikreren er DNV GL.

Testingen for systemleverandører fortsetter igjennom sommeren, mens den første gruppen med markedsaktører vil få tilgang til å teste over sommeren.

Elhub har tidligere opplyst at en ny fremdriftsplan skulle behandles i Elhub-styret 6. juni og deretter i Statnetts styre 22. juni.

Ingen garanti

– Når oppdatert fremdriftsplan nå legges fram i september, er det fremdeles mulig at Elhub starter opp i første kvartal 2018?

– Vi trenger mer tid til å kvalitetssikre planene. I det ligger at vi ikke er helt sikre på når oppstarten kan bli. Vi må ha gode og robuste planer slik at de kan gjennomføres uten ytterligere forsinkelser, sier Heiberg til Europower.

Han kan dermed ikke garantere at Elhub kan startes 1. kvartal.

– Det er det vi skal finne ut av nå, ved å kvalitetssikre planverket. Det har tatt tid, og vi har bestemt oss for å få inn en ekstern kvalitetssikrer. Så får vi komme tilbake til endelig dato for oppstart av markedstesten for alle aktører når planen er endelig fastlagt, sier Heiberg.

Beslutningen om å opprette et felles IKT-system for kraftnæringen ble tatt for å effektivisere informasjonsflyten i sluttbrukermarkedet.

Dette blir enda viktigere når alle landets 2,9 millioner strømmålere erstattes med automatiske enheter med timeregistrering innen 2019.

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?