20.05.2015

Elferger kan gi et forbruk på 240 GWh i året

(Montel) Elektrifisering av 52 fergestrekninger i Norge vil gi et samlet elforbruk på 240 GWh i året og koste over 2,6 milliarder kroner i investeringer i nett og ferger, ifølge en rapport DNV GL har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge.

Hvis alle de 52 strekningene DNV har vurdert blir elektrifisert, vil det samlede kraftforbruket komme opp i 240 GWh årlig. Maksimalt effektuttak hvis alle fergene lader samtidig vil være rundt 180 MW, men dette vil neppe skje, ifølge rapporten.

For å få til omleggingen må det foretas nettinvesteringer for noe over 900 millioner kroner. I tillegg kommer tilleggsinvesteringer i elektriske ferger sammenliknet med standardferger på 1,7 milliarder kroner. Dermed vil det i sum koste 2,6 milliarder å elektrifisere fergene, ifølge rapporten.

Men for 21 av strekningene er tiltakskosten for CO2-redukson negativ, altså at en besparelse oppnås per tonn redusert CO2-utslipp, selv når nettkostnaden inkluderes.

For de andre strekningene må elektrifiseringskostnadene dekkes av staten som en del av kostnadene for å nå klimamålene for 2030, skriver DNV GL.

Det ville blitt spart 155.00 tonn CO2-utslipp årlig med en slik omlegging, i og med at dieselforbruket reduseres med like over 50.000 tonn.

De 52 strekningene er valgt ut der overfartstiden er på mindre enn en halv time og det er ikke særlig utfordrende værforhold. Samband med mange ulike anløpskaier er utelatt.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?