20.05.2015

Elferger kan gi et forbruk på 240 GWh i året

(Montel) Elektrifisering av 52 fergestrekninger i Norge vil gi et samlet elforbruk på 240 GWh i året og koste over 2,6 milliarder kroner i investeringer i nett og ferger, ifølge en rapport DNV GL har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge.

Hvis alle de 52 strekningene DNV har vurdert blir elektrifisert, vil det samlede kraftforbruket komme opp i 240 GWh årlig. Maksimalt effektuttak hvis alle fergene lader samtidig vil være rundt 180 MW, men dette vil neppe skje, ifølge rapporten.

For å få til omleggingen må det foretas nettinvesteringer for noe over 900 millioner kroner. I tillegg kommer tilleggsinvesteringer i elektriske ferger sammenliknet med standardferger på 1,7 milliarder kroner. Dermed vil det i sum koste 2,6 milliarder å elektrifisere fergene, ifølge rapporten.

Men for 21 av strekningene er tiltakskosten for CO2-redukson negativ, altså at en besparelse oppnås per tonn redusert CO2-utslipp, selv når nettkostnaden inkluderes.

For de andre strekningene må elektrifiseringskostnadene dekkes av staten som en del av kostnadene for å nå klimamålene for 2030, skriver DNV GL.

Det ville blitt spart 155.00 tonn CO2-utslipp årlig med en slik omlegging, i og med at dieselforbruket reduseres med like over 50.000 tonn.

De 52 strekningene er valgt ut der overfartstiden er på mindre enn en halv time og det er ikke særlig utfordrende værforhold. Samband med mange ulike anløpskaier er utelatt.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?