20.05.2015

Elferger kan gi et forbruk på 240 GWh i året

(Montel) Elektrifisering av 52 fergestrekninger i Norge vil gi et samlet elforbruk på 240 GWh i året og koste over 2,6 milliarder kroner i investeringer i nett og ferger, ifølge en rapport DNV GL har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge.

Hvis alle de 52 strekningene DNV har vurdert blir elektrifisert, vil det samlede kraftforbruket komme opp i 240 GWh årlig. Maksimalt effektuttak hvis alle fergene lader samtidig vil være rundt 180 MW, men dette vil neppe skje, ifølge rapporten.

For å få til omleggingen må det foretas nettinvesteringer for noe over 900 millioner kroner. I tillegg kommer tilleggsinvesteringer i elektriske ferger sammenliknet med standardferger på 1,7 milliarder kroner. Dermed vil det i sum koste 2,6 milliarder å elektrifisere fergene, ifølge rapporten.

Men for 21 av strekningene er tiltakskosten for CO2-redukson negativ, altså at en besparelse oppnås per tonn redusert CO2-utslipp, selv når nettkostnaden inkluderes.

For de andre strekningene må elektrifiseringskostnadene dekkes av staten som en del av kostnadene for å nå klimamålene for 2030, skriver DNV GL.

Det ville blitt spart 155.00 tonn CO2-utslipp årlig med en slik omlegging, i og med at dieselforbruket reduseres med like over 50.000 tonn.

De 52 strekningene er valgt ut der overfartstiden er på mindre enn en halv time og det er ikke særlig utfordrende værforhold. Samband med mange ulike anløpskaier er utelatt.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?