20.05.2015

Elferger kan gi et forbruk på 240 GWh i året

(Montel) Elektrifisering av 52 fergestrekninger i Norge vil gi et samlet elforbruk på 240 GWh i året og koste over 2,6 milliarder kroner i investeringer i nett og ferger, ifølge en rapport DNV GL har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge.

Hvis alle de 52 strekningene DNV har vurdert blir elektrifisert, vil det samlede kraftforbruket komme opp i 240 GWh årlig. Maksimalt effektuttak hvis alle fergene lader samtidig vil være rundt 180 MW, men dette vil neppe skje, ifølge rapporten.

For å få til omleggingen må det foretas nettinvesteringer for noe over 900 millioner kroner. I tillegg kommer tilleggsinvesteringer i elektriske ferger sammenliknet med standardferger på 1,7 milliarder kroner. Dermed vil det i sum koste 2,6 milliarder å elektrifisere fergene, ifølge rapporten.

Men for 21 av strekningene er tiltakskosten for CO2-redukson negativ, altså at en besparelse oppnås per tonn redusert CO2-utslipp, selv når nettkostnaden inkluderes.

For de andre strekningene må elektrifiseringskostnadene dekkes av staten som en del av kostnadene for å nå klimamålene for 2030, skriver DNV GL.

Det ville blitt spart 155.00 tonn CO2-utslipp årlig med en slik omlegging, i og med at dieselforbruket reduseres med like over 50.000 tonn.

De 52 strekningene er valgt ut der overfartstiden er på mindre enn en halv time og det er ikke særlig utfordrende værforhold. Samband med mange ulike anløpskaier er utelatt.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?