17.03.2014

Elbilpolitikken ligger fast


(Elbil.no) Petter Haugneland

  PDFJohn-Ragnar Aarset

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset, åpnet Transnovakonferansen 2014 med å forsikre om at Regjeringen fortsatt står bak elbilpolitikken skissert i klimaforliket.

– Det vil ikke komme noen initiativ fra Regjeringspartiene for å svekke forpliktelsene i klimaforliket, sier Aarset.

Økt behov for ladestasjoner

Statssekretæren fortsatte med å påpeke at det økte salget av elbiler gir økt behov for ladestasjoner.

– Det er fortsatt er behov for offentlig støtte til utbygging av ladeinfrastruktur. Men markedet begynner å vokse seg såpass stort at vi forventer at flere private aktører kommer på banen, sier Aarset.

Aarset fortalte også fra da han sist var hjemme på Geilo. Blant hyttefolket har det tradisjonelt vært store SUVer som har vært statussymbolet.

– Men nå er det Tesla som er det nye statussymbolet. Det gir grunn til optimisme, sier Aarset.

blogg140313-transnova-672

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset (t.h.) ankom standsmessig til Transnovakonferansen i en Tesla Taxi. Her ønskes han velkommen av Erlend Solem, leder i Transnova. (Foto: Transnova)

Utviklingen går ikke fort nok

Erlend Solem som leder Transnova var enig om at det går rett vei med elbil. Men går det fort nok?

– Vi har fortsatt ikke nådd én prosent elbil av total personbilpark på 2,5 millioner personbiler. Vi bør heller diskutere hvordan politikken kan styrkes, sier han.

Gunnar Eskeland er professor ved Handelshøyskolen i Bergen ser at elbilen har en rolle i å redusere utslippene fra veitransporten. Kollektivtrafikken krever et visst befolkningsgrunnlag for å være bærekraftig og resterende må over på utslippsfrie biler.

blogg140313-transnova-640Elbilen går ikke på kullkraft

At elbilen går på kullkraft avviser han også på det sterkeste.

– At jeg ikke er personlig ansvarlig for utslippene i Polen er en del av et godt system, sier han.

Dessuten vil kvotesystemet i EU gjøre at økt forbruk av elektrisitet fra elbiler ikke vil gi økte utslipp.

Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) la fram en rapport som ser på hvordan vi kan nå målet om at nye biler ikke skal slippe ut mer enn 85 gram CO2 per kilometer innen 2020. I fjor var snittet fra nye biler på 123 gram CO2 per år.

– Ytterlig effektivisering av forbrenningsmotoren vil kunne bidra til å nå målet sammen med ladbare hybrider og elbiler, sier Figenbaum

Minst 100.000 ladbare biler

Forskeren har sett på ulike scenarier for andel av elbil, ladbare biler og tradisjonelle biler. Scenariet hvor elbil og ladbare hybrider ikke oppnår en betydelig markedsandel er lite sannsynlig. Det er fysiske grenser for hvor mye utslippene fra en forbrenningsmotor kan presses ned.

– Elbiler og ladbare hybrider trengs for å nå målet, sier Figenbaum. Det må være mellom 100.000 og 230.000 elbiler og ladbare hybrider på veiene innen 2020.

Figenbaum har for øvrig jobbet med elbil siden tidlig på 1990-tallet.

– I starten kjente jeg alle som eide en elbil i Norge, smiler han.


Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer

Markedskommentar uke 39 2019

Denne uken har vært preget av værprognoser som har blitt våtere i Skandinavia og nede på kontinentet er det økende vindprognoser for starten av oktober. Høyere vindprognoser virker direkte inn på strømprisene, men de virker også indirekte inn på etterspørselen etter fossilt brennstoff i form av kull og gass.

Når det gjelder spotprisene så holder de seg rett i overkant av 30 øre/kWh i Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?