29.01.2015

Elbiler vil gjøre dieselforbud unødvendig

Elbil.noGeneralsekretær Christina Bu har nøkkelen til hvordan et dieselforbud kan bli unødvendig på sikt. (Foto: Ståle Frydenlund)

(Elbil.no) - I debatten om elbilfordelene drukner gjerne den aller viktigste: At alle i lokalmiljøet kan puste renere luft når bilene ikke slipper ut eksos, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Nå taler alt for at Stortinget går inn for at kommunene kan opprette lavutslippssoner – forbud mot dieselbiler på dager med høy luftforurensning må til fordi norske byer ikke har klart å redusere utslippene nok.

Regjeringen er samtidig i gang med en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene, og vil i samarbeid med støttepartiene Krf og Venstre legge fram sitt forslag til videre retning, i mai. 

Elbilforeningen har selvsagt kommet med sine innspill.

- Elbilenes rammevilkår vil bli en del av diskusjonen. Men skal målsetningene på miljøområdet nås, er det lite som kan endres, fastslår Bu.

Over halvparten på diesel


- Dieselbilene slår bensinbilene når det gjelder klimautslipp, men det er dessverre dieselbilene som er verst for lokalmiljøet, konstaterer Bu.

Ved nyttår utgjorde dieselbilene nesten 1,2 millioner av personbilbestanden på litt over 2,5 millioner, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Det tilsvarer 46 prosent av alle biler.

 Drivstofftype Antall  
     
1 Bensin 1.329.636  
2 Diesel 1.170.217
3 Elektrisk 38.568
4 Annet/ikke oppgitt 974
5 Gass 120
6 Hydrogen 21
7 Propan 16
Totalt 2.539.552

 

Mye av årsaken til den høye dieselandelen, er at CO2-komponenten i engangsavgiften ble sterkere vektlagt 1. januar 2007. 

De helsemessig uheldige konsekvensene av dieselbilenes NO2- og partikkelutslipp ble dermed forsterket.

Mål: Mindre utslipp og ren byluft


De rundt 40.000 elbilene blir ganske puslete ved siden av dieselbilene, med rundt 1,5 prosent av personbilbestanden.

- Bak dette tallet skjuler det seg en sterk vekst de siste årene, og denne veksten fortsetter ikke uten at vi legger til særskilt rette for elbilen, minst frem til 2020-2022. Målet for avgiftspolitikken må være mindre utslipp og ren byluft, sier Bu.

En rekke større norske byer sliter tungt med luftkvaliteten mange dager i året. Hovedstaden Oslo, selvsagt, men også byer som Bergen, Trondheim og Drammen. 

- Mange steder er luftkvaliteten så kritisk dårlig at det får konsekvenser for mennesker med luftveisplager som astma og allergi, sier Bu.

Vil bli unødvendig


NAF uttaler at «dieselnekt er politisk berlinmur», men EØS-avtalens overvåkningsorgan, ESA, reiste i desember sak mot Norge for EFTA-domstolen.

Grenseverdiene for NO2 har vært overskredet hvert år de siste årene i de største byene.

- Da må noe gjøres fram til årsaken til utslippene er fjernet. Det er avgjørende med stø kurs for null- og lavutslippsbiler framover. Forbrukerne må forvente at Stortinget fortsetter en forutsigbar og god elbilpolitikk, fastslår Bu.

Fordelen på sikt, er åpenbar:

- Det vil gjøre det varslede dieselforbudet unødvendig.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?