28.07.2016

Elbiler kjøres langt

Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad

(Europower) Ny undersøkelse utfordrer påstanden om at elbil ikke brukes til annet enn nærkjøring.

– Den største enkeltgruppen har forsikret kjørelengde på mellom 12 000 og 16 000 kilometer. Dette tilsvarer maksimalt 44 kilometer hver dag. Så mange som en av fire er i denne gruppen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Svarene fremkommer i undersøkelsen Elbilisten 2016. Andelene som har forsikret kjørelengde på enten 16 000–20 000 km eller 20 000–30 000 km er ganske like, og utgjør til sammen 37,5 prosent.

– Dette slår effektivt hull på myten om at elbilen kun duger til korte turer, fastslår Bu.

Slik fordelte svarene seg:

  • Under 8000 km 238 (6.78 %)
  • 8–12 000 km 803 (22.89 %)

  • 12–16 000 km 868 (24.74 %)
  • 16–20 000 km 671 (19.13 %)

  • 20 000–30 000 km 643 (18.33 %)

  • Over 30 000 km 239 (6.81 %)
  • Vet ikke 46 (1.31 %)

 

I dag er det rundt 85 000 elbiler i Norge. Dette tilsvarer rundt tre prosent av alle 2,6 millioner personbiler. Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse blant norske elbileiere utført av Norsk elbilforening. I årets undersøkelse har 3422 elbileiere fra hele landet svart på spørsmål om hvorfor de valgte elbil, hva de bruker den til og hva de synes om sin elbil.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?