Hjem > Siste nytt > Elbilen kan hjelpe verdens smarteste strømnett

Elbilen kan hjelpe verdens smarteste strømnett

Publisert 08.07.2013, sist oppdatert 05.09.2017

Ampera GEBerlin (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Overføringskabler til Norge og strømlagring i bilbatterier er aktuelle løsninger for en sikker forsyning til verdens smarteste strømnett.

Tyskland er i ferd med å gjennomføre en energirevolusjon der vind- og solenergi tar over mer og mer av strømforsyningen i Europas største energimarked. Takket være fast pris i 20 år og forrang i strømnettet, er den tyske produksjonen av solenergi nesten doblet på to år.

I dag står fornybare energibærere for 25 prosent av tysk kraftforsyning. Men på enkelte dager med gode forhold for vind og sol, dekkes hele det tyske energibehovet nå fra egne og fornybare kilder. Tyske solceller og vindmøller ble i de kaldeste periodene i vinter brukt til å dekke opp fransk kraftbehov fordi de franske atomkraftverkene ikke hadde nok kapasitet.

Sikker reserve

Til nå har atomkraft, gass og kullkraft vært den sikre reserven som kunne settes inn på dager uten sol og vind. Men nå ser den tyske energisektoren etter nye måter å lagre energi på og fordele den i nettet når det er behov.

– Den største utfordringen er å sikre fleksibilitet i systemet. Det kan gjøres ved å utvide kapasiteten i overføringsnettet. Hvis vi bygger ut mange bedre overføringslinjer til Skandinavia, Østerrike, Sveits og Sør-Europa vil vi kunne oppnå en fleksibel utveksling mellom vannkraftbaserte systemer og det europeiske nettet. Dette er en billig løsning som vil kunne utjevne forskjellen i tilgang på vind og solenergi, sier klimaeksperten Felix Matthes ved Öko-Institut, som er ett av Europas fremste forskningsmiljøer på bærekraftig utvikling.

Mellomlagre i elbil

Utfordringen er ifølge Matthes at nye strømlinjer fører til naturinngrep. En annen løsning er å se om elbiler kan brukes som mellomlager for strøm. Tyskland har en offensiv politikk for å fremme bruken av elektriske biler og et godt utbygd nett av ladestasjoner.

– Dette er også en mulighet for å gjøre strømnettet mer fleksibelt. Bilene er i bruk bare 10 prosent av tiden. Da kan elbiler være et lagringsmedium for elektrisitet 90 prosent av dagen. Vi ser for oss at bileierne kan tjene penger på å leie ut batteriet til strømselskapene. Denne type løsninger blir diskutert intenst, og flere pilotprosjekter er satt i gang der elektrisitetsselskaper tar kontroll over batteriene i elbilene, sier Matthes.

Kostnader

Det er ingen teknologiske hindringer for å bruke elbiler som er koblet til ladestasjonene som ekstra batterier i strømnettet. Det største problemet er å finne en forretningsmodell som fordeler kostnadene ved batteribruk på en måte som er attraktiv både for elbileieren og strømselskapet. Batteriene taper seg ved bruk, og nøkkelspørsmålet er hvem som skal ta kostnadene for batteribruk.

– Dersom du lar strømleverandøren bruke dine batterier, vil også levetiden til elbilen forkortes. For dem som skal selge en elbil vil tilstanden til batteriene være helt avgjørende for hvor mye bilen er verdt på bruktmarkedet. Pilotprosjektene antyder at du må gå i retning av at det ikke er bileieren, men nettverksoperatøren som bør eie bilbatteriet, sier Matthes.

Brukte batterier

Amerikanske forskere starter i den andre enden når de ønsker å gjøre bruk av bilbatterier i sitt smarte strømsystem. Der er det brukte batterier som skal lagre strøm. De fleste batteriene har fortsatt 70 prosent kapasitet når bilen vrakes. Ved ABBs Smart Grid Center of Excelence i Raleigh testes nå bruken av brukte bilbatterier som lagringsmedium for solenergi.

Pumpe vann

Lederen for det halvstatlige energisparebyrået Deutsche Energie Agentur (dena), Andreas Jung, understreker at lagringsutfordringen for flyktig sol- og vindenergi må løses på flere måter. Han heller mer til å bruke overskuddsstrøm til å pumpe vann opp i reservoarer som kan gi ekstra vannkraft ved behov.

– Jeg vil være forsiktig med å si noe om hvor vi ender i spørsmål om å bruke bilbatterier som mellomlager for strøm. Det jobbes intenst med dette spørsmålet, og utfallet er ikke gitt. Men det å bruke batterier i en eller annen form er et nøkkelspørsmål på veien til en best mulig utnytting av sol- og vindressursene, sier Jung til NTB.

(©NTB)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?