24.06.2014

Elbil er ENØK på veien

blogg-20140618-tempoLasse Fridstrøm (t.v) og Erik Figenbaum fra Transportøkonomisk institutt mener ladbare biler er avgjørende for å få ned CO2-utslippene fra persontransporten.

Kilde Elbil.no Petter Haugneland

Lasse Fridstrøm og Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk institutt har sett på hvilken politikk som fungerer best for å få ned CO2-utslippene fra persontransporten. Videre satsing på energieffektive elbiler og ladbare hybrider er svaret.

– Det er energieffektivisering i biler som virkelig monner for å få ned CO2-utslippene, sier Lasse Fridstrøm som har ledet forskningsprosjektet Tempo om transport og miljø.

I tillegg er det tiltak som stimulerer til energieffektivisering på veiene som er lettest å få politisk gjennomslag for.

– Det optimistiske bildet er at dette vil lønne seg for folk og er politisk gjennomførbart, fortsetter Fridstrøm.

Fem års forskning


Resultatene fra Tempo ble lagt fram i går etter fem års forskning. Tempo er et samarbeid mellom blant annet Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO senter for klimaforskning.

– Resultatene er et heiarop for våre over 12.000 medlemmer og et viktig signal til de som vurderer å bytte til elbil, kommenterer Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Energieffektiv elbil

Den elektriske motoren er svært energieffektiv sammenliknet med forbrenningsmotoren i vanlige bensin- og dieselbiler. Om hele bilparken på 2,5 millioner personbiler ble byttet ut med elbiler, ville det bare krevd rundt fem-seks prosent av Norges produksjon av fornybar vannkraft.

Derfor er overgang til energieffektive biler - som elbiler og ladbare hybridbiler - lønnsomt for både brukerne og samfunnet som helhet. Kostnadene for elbilgodene blir oppveid av lavere energikostnader og reduserte utslipp.

Pisk og gulrot


Dagens elbilpolitikk er en suksess. Kombinasjonen av engangsavgiften som pisk og elbilgodene som gulrot har redusert utslippene fra nye biler med nesten 40 prosent siden 2006.

TØI har regnet på en rekke ulike andre tiltak som økt bomsats, dobling av kollektivtilbudet, dobling av drivstoffavgiften og ulike kombinasjoner av alternative tiltak. Alle disse viser bare noen få prosent reduksjon i CO2-utslippene fram mot 2050.

Mål om 85 gram CO2


Produsentenes oppgitte tall for drivstofforbruk og dermed utslipp har falt gradvis siden 2001. Fra rundt 180 gram per kilometer i 2001 til rundt 110 g/km CO2 i dag. De siste årene har også elbilen kommet i et slikt volum at den bidrar til å redusere gjennomsnittlige utslipp fra nye biler.

Men Rolf Hagman ved TØI er skeptisk til de oppgitte tallene på forbruk som han kaller en illusjon.

– Bilprodusentene bruker smutthull i testen. Ingen sjåfører klarer å oppnå samme forbrukstall som i testene. Reelt bruker bilene nær 30% mer drivstoff enn oppgitt, sier Hagman.

I tillegg er potensialet for ytterligere utslippsreduksjoner mindre framover. En forbrenningsmotor kan aldri komme ned mot null utslipp.

– Elbiler og ladbare hybridbiler er nødvendig for å nå målet om maksimalt 85 gram CO2 per km innen 2020, sier Erik Figenbaum.

Figenbaum har regnet ut at det trengs mellom 100.000 og 230.000 ladbare biler i Norge i 2020 for at Stortingets mål om maksimalt 85 gram CO2 per kilometer fra nye biler skal nås. I dag har vi i overkant av 30.000 ladbare biler i Norge.

– Vi er i rute til å oppnå dette målet under forutsetning av at dagens politikk fortsetter, sier Figenbaum.

Men går utviklingen raskt nok?


Hittil i år utgjør elbiler rundt 13 prosent av alle nye personbiler som er registrert. Det er en dobling siden i fjor. Men av alle biler på norske veier, utgjør elbilen bare i overkant av 1 prosent. En bil i Norge har i snitt en levetid på 17 år. Derfor tar det lang tid før man får byttet ut eldre biler med høye utslipp.

– Det vil ta 25-30 år å halvere klimagassutslippene fra veitransporten sier Lasse Fridstrøm.

Halverte utslipp mulig

Sjekk disse fine illustrasjonene med de viktigste resultatene fra Tempo.

Les reportasjen i sin helhet på elbil.no

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?