13.12.2016

Elavgiften økes med 1,36 øre pluss moms fra 2017

(Montel) Budsjettforliket innebærer at det plusses ytterligere ett øre på elavgiften, i tillegg til regjeringens forslag om en inflasjonsjustering på 0,36 øre/kWh.

Det fremgår av innstillingen til budsjettbehandlingen i Stortinget, som ble avgitt fredag.

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, støtter forslaget om at satsingen på Enova styrkes, ved at den årlige bevilgningen som overføres til Klima- og energifondet trappes opp til 2 mrd. kroner fra og med 2018. I tillegg kommer inntekter fra påslaget på nettariffen, som for 2017 er anslått til 630 mill. kroner», heter det er i komiteens innstilling.

630 millioner kroner i økt nettleie innebærer en økning på ett øre. Dermed vil elavgiften fra neste år bli på 17,36 øre/kWh.

Komiteflertallet går også inn for at det blir bevilget 10 millioner kroner til utjevning av nettariffen. Regjeringens forslag var opprinnelig at denne ordningen skulle fjernes helt.

Det endelige budsjettet for energi- og klimafeltet vedtas i Stortinget på onsdag denne uken.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?