13.12.2016

Elavgiften økes med 1,36 øre pluss moms fra 2017

(Montel) Budsjettforliket innebærer at det plusses ytterligere ett øre på elavgiften, i tillegg til regjeringens forslag om en inflasjonsjustering på 0,36 øre/kWh.

Det fremgår av innstillingen til budsjettbehandlingen i Stortinget, som ble avgitt fredag.

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, støtter forslaget om at satsingen på Enova styrkes, ved at den årlige bevilgningen som overføres til Klima- og energifondet trappes opp til 2 mrd. kroner fra og med 2018. I tillegg kommer inntekter fra påslaget på nettariffen, som for 2017 er anslått til 630 mill. kroner», heter det er i komiteens innstilling.

630 millioner kroner i økt nettleie innebærer en økning på ett øre. Dermed vil elavgiften fra neste år bli på 17,36 øre/kWh.

Komiteflertallet går også inn for at det blir bevilget 10 millioner kroner til utjevning av nettariffen. Regjeringens forslag var opprinnelig at denne ordningen skulle fjernes helt.

Det endelige budsjettet for energi- og klimafeltet vedtas i Stortinget på onsdag denne uken.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?