Hjem > Siste nytt > Ekstremværet Ivar vil koste kraftselskapene nær 93 millioner kroner

Ekstremværet Ivar vil koste kraftselskapene nær 93 millioner kroner

Publisert 30.04.2014, sist oppdatert 05.09.2017

SAMSUNG


(NVE).Rundt 111 000 strømkunder ble berørt av ekstremværet Ivar i desember 2013. Anslag fra nettselskapene viser at kostnadene ender på rundt 93 millioner kroner. Det betyr at kostnadene fra uværene Hilde og Ivar totalt ender på rundt 149 millioner. Illustrasjonsfoto: Gudbrandsdal Energi

- God beredskap er viktig for å forebygge omfang og varighet av strømbrudd. Beredskap koster, men NVEs erfaringsrapport om ekstremværet Ivar viser at også kostnadene knyttet til utfall er store, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

I tillegg til kostnader knyttet til reparasjon og gjenoppretting, er nettselskapene pålagt å betale for ikke-levert energi (KILE), samt gi kompensasjon til kunder som er uten strøm i over 12 timer (USLA).

- Det er viktig at selskapene har gode insitamenter til å forebygge bortfall av strømforsyning, sier Sanderud.

Det er TrønderEnergi Nett som forventer de høyeste utgiftene, med henholdsvis 25 millioner kroner i KILE-kostnader, og 10 millioner til USLA. I sum ser Ivar ut til å koste TrønderEnergi over 46,5 millioner kroner. For alle selskapene som har rapportert, er estimatet en sluttregning på til sammen nær 93 millioner kroner.

Av kundene som ble berørt av ekstremværet Ivar, fikk over 30 000 kunder strømmen tilbake på under en time. Nesten 81 000 kunder opplevde avbrudd som varte mer enn en time, og over 29 000 kunder opplevde avbrudd som varte ut over 12 timer. Rapporter fra selskapene viser at TrønderEnergi, tett fulgt av NTE, hadde flest berørte kunder. Med hensyn til den relative andelen, så ligger Selbu energiverk på topp, med 100 prosent av kundene som ble berørt. I tillegg ble over 50 prosent av kundene berørt i Gauldal Energi, Hemne Kraftlag og Svorka Energi.

Sanderud understreker videre at det er viktig å ha nok personell og materiell tilgjengelig til sikker og effektiv gjenoppretting, også ved omfattende hendelser. Samtidig er god informasjonsberedskap og krisekommunikasjon viktig, dette er noe NVE vil ha oppmerksomhet på framover.

Les NVEs erfaringsrapport etter ekstremværet Ivar

NVE-rapport 8/2014 Erfaringer fra ekstremværet Hilde

Kontaktinfo:
Seksjonssjef Arthur Gjengstø, tlf. 481 27 498
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik, tlf. 958 21 881

Fakta:
Gjennom NVE-rapport 45/2012 ”Trær til besvær” har NVE utgitt veiledning til energibransjen for en mer kunnskapsbasert, risikoorientert og systematisk skogrydding. Dette er også formidlet aktivt i ulike bransjemøter. NVE har også gjennom ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap med tilhørende veiledning presisert kravene til oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser og tilpasset beredskap med personell og materiell.

NVE-rapport 45/2012 Trær til besvær

Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap med tilhørende veiledning

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?