21.12.2017

Effekttariffer kommer og vil gi billigere nett

(Distriktsenergi) NVE foreslår å innføre effekttariffer for alle. Kunder som har styringssystemer for å begrense effekttoppene vil bli vinnerne.

NVE har jobbet i lang tid med effekttariffer.  Tanken er at det skal koste noe mer å bruke strøm når mange bruker denne på en gang, samtidig som det skal bli billigere å bruke strøm når det er mindre belastning på nettet. På denne måten vil man redusere behovet for investeringer i nettet og dermed holde nettleien lavere enn den ellers ville vært.  NVE har valgt abonnert effekt som ny tariffmodell. Abonnert effekt består av et fastledd for den bestilte kW, samt et overforbruksledd i øre per kWh og et tradisjonelt energiledd i øre per kWh. NVE hevder dette vil gi kundene et vennlig dytt i retning av å redusere effektuttaket i de timene som strømnettet er mest belastet.

Hvorfor er abonnert effekt valgt som modell?

Den valgt modellen skulle være treffsikker, gi rimelige fordelingsvirkninger, være kundevennlig samt gi lave administrasjonskostnader. Disse kriteriene hevder NVE er best ivaretatt med den foreslåtte modellen kontra de andre alternativene som har vært vurdert.

Belønner kunder som er flinke til å kutte effektoppene

En kunde som manuelt eller ved hjelp av styringsautomatikk kan kutte effektuttaket med 1,5 kW vil kunne tjene ca. 600 kr i forhold til dagens H4 energibaserte tariff. Distriktsenergi antar dette er mulig å oppnå for de fleste kunder. Mange kunder kommer nok til å kjøpe inn enkle styringssystemer for å kutte forbruket når det trengs til varmtvannsbereder, gulvvarme, lading av elbil og lignende.

Tabellen ovenfor viser hvordan abonnert effekt virker. Den røde streken er den abonnerte effekten f.eks. 10 kW. Er forbruket under dette betales en lav pris per kW time i området 5 til 6 Øre per kWh. Dersom forbruket stiger over den røde linjen blir det overforbruk som er langt dyrere f.eks. 100 øre per kWh.

Solkunder og elbil lading uten styringssystemer blir taperne

Plusskunder herunder solkunder vil kunne bli taperne sammen med kunder som ikke kjøper styringssystemer for å begrense effekttoppene sine.

Grunnen til at solkunder blir en av taperne er at produksjonen av solstrøm er minimal når nettet er mest belastet om vinteren. Solkunder trenger da uttak på tilnærmet ordinær måte og belaster da nettet omtrent det en ordinær kunde gjør. Det samme er tilfelle med lading av elbiler uten styringssystemer. Har man montert styringssystemer for effektuttaket til elbil vil regnestykket se langt bedre ut.

NVE ønsker innspill til høringen

I høringen som er ute nå ønsker NVE spesielt innspill på om det skal være lik modell for alle kunder i distribusjonsnettet eller om det skal være tidsdifferensierte abonnement til næringskunder.

NVE spør også om det er fornuftig med en tidsdifferensiert overforbrukspris. Prisforholdet mellom abonnement og overforbruk er også viktig. Intervall på trinnene for den abonnerte kW vil også NVE ha innspill på.

Distriktsenergi svarer

I Distriktsenergi er vi betinget positive til NVEs valg av abonnert effekt som modell.  Det er likevel liten tvil om at det er en stor kommunikasjonsjobb å skape forståelse for hva effekttariffer innebærer og at det er penger å spare på å opptre smart. Fra vår side vil vi gå gjennom utkastet i detalj og komme med et svar på høringen.

Skrevet av Arvid Bekjorden - Distriktsenergi.

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?