21.12.2017

Effekttariffer kommer og vil gi billigere nett

(Distriktsenergi) NVE foreslår å innføre effekttariffer for alle. Kunder som har styringssystemer for å begrense effekttoppene vil bli vinnerne.

NVE har jobbet i lang tid med effekttariffer.  Tanken er at det skal koste noe mer å bruke strøm når mange bruker denne på en gang, samtidig som det skal bli billigere å bruke strøm når det er mindre belastning på nettet. På denne måten vil man redusere behovet for investeringer i nettet og dermed holde nettleien lavere enn den ellers ville vært.  NVE har valgt abonnert effekt som ny tariffmodell. Abonnert effekt består av et fastledd for den bestilte kW, samt et overforbruksledd i øre per kWh og et tradisjonelt energiledd i øre per kWh. NVE hevder dette vil gi kundene et vennlig dytt i retning av å redusere effektuttaket i de timene som strømnettet er mest belastet.

Hvorfor er abonnert effekt valgt som modell?

Den valgt modellen skulle være treffsikker, gi rimelige fordelingsvirkninger, være kundevennlig samt gi lave administrasjonskostnader. Disse kriteriene hevder NVE er best ivaretatt med den foreslåtte modellen kontra de andre alternativene som har vært vurdert.

Belønner kunder som er flinke til å kutte effektoppene

En kunde som manuelt eller ved hjelp av styringsautomatikk kan kutte effektuttaket med 1,5 kW vil kunne tjene ca. 600 kr i forhold til dagens H4 energibaserte tariff. Distriktsenergi antar dette er mulig å oppnå for de fleste kunder. Mange kunder kommer nok til å kjøpe inn enkle styringssystemer for å kutte forbruket når det trengs til varmtvannsbereder, gulvvarme, lading av elbil og lignende.

Tabellen ovenfor viser hvordan abonnert effekt virker. Den røde streken er den abonnerte effekten f.eks. 10 kW. Er forbruket under dette betales en lav pris per kW time i området 5 til 6 Øre per kWh. Dersom forbruket stiger over den røde linjen blir det overforbruk som er langt dyrere f.eks. 100 øre per kWh.

Solkunder og elbil lading uten styringssystemer blir taperne

Plusskunder herunder solkunder vil kunne bli taperne sammen med kunder som ikke kjøper styringssystemer for å begrense effekttoppene sine.

Grunnen til at solkunder blir en av taperne er at produksjonen av solstrøm er minimal når nettet er mest belastet om vinteren. Solkunder trenger da uttak på tilnærmet ordinær måte og belaster da nettet omtrent det en ordinær kunde gjør. Det samme er tilfelle med lading av elbiler uten styringssystemer. Har man montert styringssystemer for effektuttaket til elbil vil regnestykket se langt bedre ut.

NVE ønsker innspill til høringen

I høringen som er ute nå ønsker NVE spesielt innspill på om det skal være lik modell for alle kunder i distribusjonsnettet eller om det skal være tidsdifferensierte abonnement til næringskunder.

NVE spør også om det er fornuftig med en tidsdifferensiert overforbrukspris. Prisforholdet mellom abonnement og overforbruk er også viktig. Intervall på trinnene for den abonnerte kW vil også NVE ha innspill på.

Distriktsenergi svarer

I Distriktsenergi er vi betinget positive til NVEs valg av abonnert effekt som modell.  Det er likevel liten tvil om at det er en stor kommunikasjonsjobb å skape forståelse for hva effekttariffer innebærer og at det er penger å spare på å opptre smart. Fra vår side vil vi gå gjennom utkastet i detalj og komme med et svar på høringen.

Skrevet av Arvid Bekjorden - Distriktsenergi.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?