10.03.2016

Dramatisk lavere prisforventninger

(Europower) Topplederne i norske kraftselskaper har betydelig lavere forventninger til kraftprisen på fem års sikt. Samtidig tror langt flere på en konsolidering i bransjen.


Dette framgår av den årlige Kraftkommentaren til DNB Markets blant toppledere i norske kraftselskaper.


– Forventningene til kraftprisene på kort sikt er mer eller mindre på linje med fjoråret, dog med et lite skift nedover. På lengre sikt ser man imidlertid en betydelig endring i forventningene, sier direktør Lars Hjermann i DNB.


Ikke omfattende sikring
I 2015 forventet 62 prosent at prisen ville overstige 30 øre/kWh i løpet av en femårsperiode. I 2016 er tilsvarende andel bare 28 prosent.


Sikringsstrategiene beveger seg noe, men kanskje ikke så mye man ville forvente basert på prisforventningene. 21 prosent av kraftprodusentene vil øke sikringsgraden for horisonter ut over 5 år, sammenlignet med 17 prosent i 2015.


– En forklaring på dette kan være at man tror bunnen er nådd, eller at mandatene for sikringsstrategien fra eiere er tydelige mot en spotpriseksponering – eventuelt at mandatene er uavklarte, sier Hjermann.


Nå kommer konsolideringen
I mange år har man snakket om konsolidering i kraftbransjen uten at det har skjedd så mye, men nå står den for døren, skal man tro undersøkelsen.


I 2012 var det en klar forventning til konsolidering på lang sikt (neste fem år), dog med vekt på «moderat» fremfor «betydelig» økning. Det var lavere forventning til at det skulle skje de neste 12 månedene: 86 prosent forventet økt konsolidering på lang sikt, hvorav 65 prosent og 21 prosent forventet henholdsvis «moderat» og «betydelig» økning. 36 prosent forventet økt konsolidering de neste 12 månedene.


– I 2016 forventer man i større grad «betydelig» økning på lang sikt og forventningene til konsolidering på kort sikt er også signifikant opp: 98 prosent forventer økning på lang sikt, hvorav 56 prosent og 42 prosent forventet henholdsvis «moderat» og «betydelig» økning. 76 prosent forventer økt konsolidering de neste 12 månedene, forteller Hjermann.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?