28.05.2014

DHL / Spår sterk vekst i europeisk netthandel

IphoneNetthandel vil spille en stadig viktigere rolle i årene fremover, ifølge ny studie fra logistikkselskapet Deutsche Post DHL. I Europa forventes netthandel å utgjøre opptil 40 prosent av all varehandel i 2025. Det er først og fremst klær, sko og forbrukerelektronikk som vil dominere markedet.

- Vi vet ikke med sikkerhet hvordan verden ser ut i årene som kommer, men vår studie viser hvor fort den globale varehandelen endrer seg – både på nett og i butikk. Vi tror logistikk vil bli en viktig driver for disse endringsprosessene, sier Jürgen Gerdes, adm. direktør for eCommerce - Parcel i Deutsche Post DHL.

Studiet «Global E-tailing 2025» er gjennomført av Deutsche Post DHL, og er det første globale scenariostudiet med fokus på netthandel og hvilke implikasjoner dette får for logistikkbransjen.

Små nettforhandlere og droner

Studien skisserer fire scenarioer om netthandelens posisjon i 2025. Felles for scenarioene er at det spås en sterk vekst i kjøp og salg av varer på nett. I Europa er det ventet at netthandelen vil utgjøre mellom 15 og 40 prosent av varehandelen i Europa, avhengig av hvilket scenario man tar utgangspunkt i. For utviklingsland forventes det at veksten vil ligge på mellom 10-30 prosent.

Dette er de fire scenarioene:

  • I det første scenarioet forventer Deutsche Post DHL en moderat økonomisk vekst og teknologisk utvikling. Netthandelen har overtatt som hovedarena for varehandel i de fleste land, og fysiske butikker fungerer i økende grad som utstillingslokaler der kundene kan prøve ut ulike produkter. Netthandel utgjør 20 prosent av all varehandel i Europa. Tallet i dag er 8 prosent.

  • I scenario nummer to blomstrer verdensøkonomien, og for første gang preges alle kontinentene av en middelklasse med stadig økende kjøpekraft. Små og innovative nettforhandlere gjør det godt i mer spesialiserte sektorer, mens det generelle markedet preges av noen store aktører. Netthandel utgjør 30 prosent av all varehandel i Europa.

  • Det tredje scenarioet tar utgangspunkt i at den globale økonomien drives frem av dynamisk og innovativ informasjonsteknologi der kunstig intelligens blir stadig viktigere. Det gjør at nettforhandlere og logistikkselskaper kan forutse behov for leveranser basert på nøyaktige kundedata. Varelevering for noen produkter skjer ved hjelp av automatiserte droner som sender ut varene før de er bestilt. Netthandel utgjør 40 prosent av all varehandel i Europa. Driverne for denne enorme veksten er primært klær, sko og forbrukerelektronikk.

  • Fjerde og siste scenario skiller seg fra de tre andre ved at den globale økonomien stagnerer etter en ny mulig finanskrise. Handelsbarrierer og høye energi- og råvarepriser fører til en regionalisering av verdensøkonomien, noe som gjør at folk i all hovedsak kjøper lokalt produserte varer. Netthandel utgjør 15 prosent av all varehandel i Europa.

Ekspresstjenester stadig viktigere

En stadig voksende netthandel vil samtidig stille større krav til at logistikkbransjen endrer seg.

Adm. direktør i DHL Express Norge, Terje Aarbog, mener at logistikkselskapene må være endringsvillige det neste tiåret.

- En større andel av handelen vil gå via ekspresstjenester, altså levering av pakker og dokumenter allerede påfølgende dag eller raskere. Kunden forventer derved raskere leveranser og enklere bestillingsløsninger. Dette stiller store krav til hvordan vi organiserer oss, slik at vi fortsatt kan levere pakker verden rundt raskt og effektivt, sier Aarbog.

Studien «Global E-tailing 2025» er tilgjengelig i sin helhet her:http://www.dpdhl.com/e-tailing

 

Deutsche Post DHL er et verdensledende post- og logistikk selskap.

Deutsche Post og DHL representerer en portefølje med logistikk (DHL) og kommunikasjonstjenester (Deutsche Post). Konsernet tilbyr sine kunder standardiserte produkter så vel som nyskapende og skreddersydde løsninger som spenner fra dialog-markedsføring til industrielle verdikjeder. Omtrent 480.000 ansatte i mer enn 220 land og territorier danner et globalt nettverk med fokus på service, kvalitet og bærekraft. Med programmer innen miljøvern, katastrofehjelp og utdanning tar Deutsche Post DHL sitt samfunnsansvar på alvor. I 2013 hadde konsernet en omsetning på over 55 milliarder EURO.

For mer informasjon: www.dpdhl.com

 

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?