27.04.2018

Dette må du vite om NorthConnect-kabelen

(Energi Norge) NorthConnect har søkt konsesjon om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland. Prosjektet har nylig vært på høring og behandles av norske og skotske myndigheter parallelt. Kabelen vil øke verdien av den norske fornybarnæringen som eies av kommuner, fylkeskommuner og staten.

NorthConnect-kabelen vil øke verdien av norsk vannkraft og bidra til å kutte klimagassutslipp. Illustrasjonsfoto: Lars Horn/Statnett

1) Tidenes mest lønnsomme prosjekt

Kabelprosjektet er ventet å gi et samfunnsøkonomisk overskudd på minst 14 milliarder kroner, bare på norsk side. Det gjør prosjektet til det mest lønnsomme norske myndigheter har hatt til vurdering noensinne. Det er mer lønnsomt enn de to siste kablene Norge har vedtatt å bygge, og som både den rødgrønne regjeringen og den borgerlige regjeringen har lagt til rette for. Overskuddet tilsvarer ett års skatteinntekter fra norsk vannkraft.

2) Øker verdien av norsk vannkraft

Kabelen skal etter planen føres i land ved Eidfjord i Hordaland. I dette området er det dobbelt så mye kraftproduksjon som forbruk. Tilgangen til det britiske markedet vil øke verdien av norsk vannkraft, som eies av kommuner, fylkeskommuner og staten. I tillegg kan den nye kabelen bidra til å avlaste kraftnettet som går mellom landsdelene i Norge og bedre forsyningssikkerheten på Vestlandet, samtidig som vi sparer kostbare nettinvesteringer.

3) Bidrar til å kutte klimagassutslipp

Kull- og gasskraft står for rundt 25 prosent av de samlede klimagassutslippene på de britiske øyer. Den nye kabelen legger til rette for reduserte utslipp fra den britiske kraftsektoren, ved at norsk vannkraft kan levere stabil strømforsyning når det er vindstille på skotsk side og deres vindmøller ikke produserer. Dette åpner også for at britene kan bygge ut mer variabel fornybar energi, og at Norge kan kjøpe rimelig kraft tilbake i perioder med overproduksjon.

4) Prosjektet eies av stat og kommuner

NorthConnect omtales som en "privat" kabel fordi prosjektet eies av kraftselskapene Agder Energi, Lyse, E-CO Energi og Vattenfall. Men disse fire selskapene eies 100 prosent av kommuner på Sørlandet, Vestlandet, Østlandet og den norske og den svenske staten. Inntektene fra kabelen vil med andre ord gå tilbake til fellesskapet.

5) Har beskjeden effekt på norsk kraftpris

Det er kommet mange påstander om hvordan nye strømkabler påvirker prisene i det norske markedet. NorthConnect er beregnet til å gi en økning av strømprisene på 0,7-1,7 øre per kilowattime i 2030. I høyprisperioder som ved kalde vintre og/eller lite vann i magasinene, kan kabelen bidra til lavere strømpriser. Den nye kabelen innebærer således ingen trussel mot industri, arbeidsplasser eller vanlige forbrukere i Norge.

6) Norge har hatt kabler til utlandet siden 1960

Første strømledning ut av Norge ble bygget til Sverige i 1960. Debatten den gang var ikke ulik den vi opplever i dag. Siden har vi bygget flere linjer til Sverige, Finland og Russland, fire sjøkabler til Danmark og én til Nederland. To nye kabler til Tyskland og England skal etter planen være ferdige i 2020/2021. Kablene har gitt oss tryggere strømforsyning, mer stabile strømpriser og økt verdien av den fleksible norske vannkraften.

Fakta om NorthConnect:
  • Konsesjonssøkt strømkabel mellom Eidfjord i Hordaland og Peterhead i Skottland
  • Kabelen blir 655 kilometer lang og får en kapasitet på 1400 megawatt (MW)
  • Investering anslått til ca 1,7 millioner Euro (rundt 15,1 milliarder norske kroner)
  • Prosjektet eies av kraftselskapene Agder Energi, Lyse, E-CO Energi og Vattenfall

Les mer om prosjektet på NorthConnects hjemmeside.

Les konsesjonssøknaden her

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?