Hjem > Siste nytt > Dette bør du vite om strømprisene fremover

Dette bør du vite om strømprisene fremover

Publisert 02.12.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Spotprisene desember 2014Ganske så normalt i kraftmarkedet.


Den siste tiden har vært preget av lite nedbør og således et lite opptrekk i strømprisene.  I uke 44, siste uken i oktober, fikk vi pris-kollaps i Sør-Norge, men etter den tid har vi hatt et høytrykk liggende over Russland som har gitt en tørrere værtype over Skandinavia. Nå melder meteorologen om nye lavtrykk inn over landet vårt og kraftprisene forventes å holde seg på et anstendig nivå inn mot jul.

Som figuren  viser har spotprisene i Norge vært relativt lave i år uansett hvor i landet kundene har sin bopel. Spotprisene i grafen representerer pris ut til kunde. Vi ser at spotprisene i noen korte perioder bikket 40 øre/kWh tidligere i år, men har sunket etter det.

Spotprisen i uke 48 for Sør-Norge lå faktisk 3,9 øre/kWh lavere enn på samme tid i fjor.

Hovedårsaken til de lave strømprisene fram til feriestart, var en nedbørrik og varm fjorårsvinter. Den laveste spotprisen hadde vi i mai, for Sør-Norges del, og etter den tid har prisene steget litt etter litt utover sommeren og høsten grunnet tørt og varmt vær. Spotprisene var på sitt høyeste i månedsskiftet august september. Etter den tid fikk vi inn store nedbørmengder og spotprisen i Sør-Norge kollapset. Nord på har ressursgrunnlaget vært dårligere og prisene har vært høyere men aksetable.

Våre nordlige landsdeler har med få unntak fulgt det svenske spotprisnivået. Oversikt over spotprisene i våre ulike landsdeler er synliggjort i grafen. Den høyeste prisbanen (sort) er for Midt-Norge, den lave(blå, grønne og røde) er for Sør-Norge. Spotprisen for Nord-Norge (orange) har fulgt spotprisen  for Midt-Norge, men nordpå betaler ikke kundene mva, derfor forskjellen i grafene. Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?


Det meldes om 4,4 TWh mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal blir varmere enn normalt i hele 10 døgns perioden. Framover vil vi få lavtrykksaktivitet og relativt høye temperaturer for årstiden. Meteorologen kan ikke se noen tegn til blokkerende høytrykksoppbygging.

Vi har i øyeblikket en noe svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 11 TWh for årstiden. ALtså en svekket hydrologisk balanse.

Magasinfyllingen er på 76,6 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 78,4  %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 88 % av full produksjon. Ringhals 2 ligger ute for årlig revisjon og forventes i produksjon 22. desember. I tillegg ligger  Oscarshamn 2 ute for omfattende sikkerhetsarbeid.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 28 øre/kWh som er en del bestemmende for prissettingen i øyeblikket. Spotprisene ligger litt i overkant av marginalkostnaden.

Forbruket i Skandinavia er på ca 57 500 MW. Det produsere ca 34 500 MW fra vannkraft, 7 400 MW fra termisk, 2 400 MW fra vind og 10 700 MW fra kjernekraft og 550 MW uspesifisert.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering


I øyeblikket har vi et gunstig strømprisnivå.  Vedlikeholdet av kjernekraftproduksjonen er i rute og vi forventer mer stabil produksjon fra disse denne vinteren enn det vi har sett tidligere vintre. Vi har en noe svekket hydrologisk balanse i Skandinavia, men marginalkostnaden på kull er relativt lav og oljeprisene synker. Dette er faktorer som har en gunstig innvirkning på strømprisene.

Ganske så normalt i kraftmarkedet, stabilt lave priser og foreløpig ingen tegn til noen sterk kulde som kan løfte prisene.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor, noe som er gode nyheter for forbrukerne.

Årlige strømutgifter 2014

 

 

Jan Jansrud
Markedssjef i Gudbrandsdal Energi

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?