Hjem > Siste nytt > Det er spådd kaldt vær. Hva med strømprisene?

Det er spådd kaldt vær. Hva med strømprisene?

Publisert 28.01.2015, sist oppdatert 05.09.2017

Det er spådd kaldt vær. Hva med strømprisene?


Kraftmarkedet har normal ressurstilgang.


Den siste tiden har vært preget av en del nedbør og relativt høye temperaturer med unntak av noen kalde dager innimellom.  Dette har gjort at strømprisene hittil i vinter har holdt seg på et akseptabelt nivå. Hydrologisk balanse (summen av magasinfylling, snøen som ligger i fjellet og tilsig fra elver og terreng) er normal for årstiden.

Det er meldt om høytrykksoppbygging i neste uke. Det skal bli relativt kaldt over Skandinavia. Såpass kaldt at vi er litt engstelige for høye krafpriser denne uken. Meteorologen tror imidlertid at høytrykket ikke skal bli altfor langvarig og tror nye lavtrykk vil komme inn fra vest rundt 10. februar. Vi er spente på hva som skjer.

Systempris jan 2015

Som figuren  viser har spotprisene i Norge vært relativt lave i 2014. Spotprisene i grafen representerer systemprisen, fellesprisen for Skandinavia. Spotprisen er oppgitt med påslag til strømleverandør og mva. På grunn av begrenset kabelkapasitet landsdelene i mellom, har spotprisene i Trøndelag og Nordover vært en del høyere enn i sør. Vi ser at spotprisen i en kort periode bikket 50 øre/kWh tidlig i 2013, men har sunket etter det.

Spotprisen i uke 4 for Sør-Norge lå faktisk 4,1 øre/kWh lavere enn på samme tid i fjor.

Våre nordlige landsdeler har med få unntak fulgt det svenske spotprisnivået. Oversikt over spotprisene i våre ulike landsdeler er synliggjort i grafen under. Den høyeste prisbanen (lilla) er for Midt-Norge, den lave(blå) er for Nord-Norge . Spotprisene er oppgitt med påslag til strømleverandør og mva.   Kunder  nord for Trøndelag betaler ikke mva derfor er prisen lavere her enn for kundene i Midt-Norge. Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.Spotprisene i de ulike landsdeler jan 2015

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?


Det meldes om 1,2 TWh mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal blir varmere enn normalt først i perioden, kaldere etter hvert. I neste uke vil vi få høytrykksoppbygging  og relativt kaldt vær for årstiden.  Meteorologen kan ikke se noen tegn til blokkerende høytrykk og han tror høytrykket vil drifte unna i løpet av neste uke.

Vi har i øyeblikket en marginal svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 1,0 TWh for årstiden. Altså en tilnærmet normal hydrologisk balanse.

Magasinfyllingen er på 60,7 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 63,0 %. Det ligger noe mer snø i fjellet enn normalt.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 88 % av full produksjon. Ringhals 2 ligger ute for årlig revisjon og forventes i produksjon 25. november. I tillegg ligger  Oscarshamn 2 ute for omfattende sikkerhetsarbeid.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 25 øre/kWh som er en del bestemmende for prissettingen i øyeblikket. Spotprisene ligger i området rundt marginalkostnaden.

Forbruket i Skandinavia er på ca 56 500 MW. Det produsere ca 34 000 MW fra vannkraft, 7 780 MW fra termisk, 1 871 MW fra vind og 10 800 MW fra kjernekraft og 788 MW uspesifisert.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering


I øyeblikket har vi et gunstig strømprisnivå, men det er meldt kaldt fremover og spotprisene vil få et opptrekk.  Det gjenstår å se hvor mye. Vedlikeholdet av kjernekraftproduksjonen er i rute men at to reaktorer ligger ute nå når det blir kaldt er ikke gunstig. Vi har omtrentlig normal hydrologisk balanse i Skandinavia, marginalkostnaden på kull er lav og oljeprisene har sunket. Dette er faktorer som har en gunstig innvirkning på strømprisene over tid. Til tross for dette kan vi få høye priser når det blir kaldt på grunn av effektknapphet.

Ganske så normalt i kraftmarkedet, men vi er spent på hva som skjer i neste uke når kulda setter inn.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter historisk. Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser ble 2014 et bra år for kundene.

Årlige strømutgifter 2014

 

 

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?