Hjem > Siste nytt > Derfor vil NVE innføre den nye nettleie-modellen

Derfor vil NVE innføre den nye nettleie-modellen

Europower Energi
Publisert 20.10.2017, sist oppdatert 20.10.2017
NVE-sjef Per Sanderud forklarte på Energidagene hvorfor de foreslår å innføre en helt ny nettleie-modell. – Hele poenget er at nettleien skal bli lavere, sa han. – Vi har lenge varslet at vi kommer til å legge frem en modell for effektprising, og nå har vi valgt løsning. Vi går for en såkalt abonnement-løsning, sa Per Sanderud på Energidagene som pågår på Fornebu.

NVE Peer Sanderud

Foto: Haakon Barstad

(Europower) NVE-sjef Per Sanderud forklarte på Energidagene hvorfor de foreslår å innføre en helt ny nettleie-modell. – Hele poenget er at nettleien skal bli lavere, sa han.

Som Europower (red. egen sak på GE Avisa) har skrevet om tidligere i dag vil NVE de nærmeste dagene sende på høring et forslag om en ny nettleie-modell. Hovedpoenget med modellen er å få ned effekttoppene i strømnettet, og på den måten redusere behovet for nettinvesteringer.

Virkemiddelet er at det skal være økonomisk lønnsomt for kundene å flytte deler av strømforbruket sitt bort fra de periodene hvor nettet har størst belastning, altså å innføre det som på bransjespråket heter effekttariffer.

– Vi har lenge varslet at vi kommer til å legge frem en modell for effektprising, og nå har vi valgt løsning. Vi går for en såkalt abonnement-løsning, sa Per Sanderud på Energidagene som pågår på Fornebu.

  

600 timer over grensen

Abonnement-løsning innebærer at hver enkelt kunde må bestemme en grense for effektuttak, for eksempel 4 kW. Når effektuttaket er under denne grensen, betaler kunden lite i nettleie. Men de timene kunden har et forbruk høyere enn 4 kW, vil nettleien være veldig mye høyere.

Sanderud viste frem en graf som illustrerer strømforbruket til en reell strømkunde (se bildet).

– Som vi ser bruker denne kunden veldig mye effekt i 600 av årets 8760 timer. I de timene tar kunden ut mer enn 4 kW, men det meste av året bruker han mindre enn 4 kW. Vi ser for oss at denne kunden bør sette 4 kW som abonnementsgrense, sa Sanderud.

Kundene skal altså selv få velge hvor de vil sette grensen, men nettselskapene vil være forpliktet til å anbefale den grensen som vil være mest lønnsom for kunden basert på tidligere forbruksmønster.

NVE sammenligner den nye nettmodellen med et mobilabonnement. Der bestemmer kunden selv hvor mye mobildata han vil ha inkludert i abonnementet, og betaler deretter.

– I dag består nettleien av to ledd, fastledd og variabel ledd. I den nye modellen vil det være tre ledd, det kommer et abonnement-ledd i tillegg. Har man jevnt over høyt effektuttak, velger man et høyt abonnement. Har man vanligvis lavt effektuttak, så velger man et lite abonnement, forklarte Sanderud.

Både fastleddet (årsavgift) og det variable leddet (pris per kWh) skal settes lavere enn i dag, slik at nettleien i utgangspunktet vil være den samme.

– De fleste kundene, rundt 80 prosent, vil ikke få noe stor endring i nettleien sin, altså innenfor et intervall på 10 prosent. Men hensikten er jo at folk skal reagere på dette, og hele poenget er at den gjennomsnittlige nettleien skal gå ned. Tiltaket skal føre til mindre nettinvesteringer, og dermed et billigere strømnett. Det vil alle i sum vil tjene på, såfremt vi får nok respons på dette, sa Sanderud.

  

Beste modell til å flytte forbruk

Han utdypet med at for en vanlig kunde vil det lønne seg å velge en effektgrense som gjør at effektuttaket noen timer i året ligger over grensen.

– De fleste timene vil kunden betale mindre nettleie enn før, mens han i de timene med høyt forbruk betaler en god del mer, sa Sanderud og brukte begrepet «overforbruksledd» på forbruket som ligger over den satte grensen.

NVE kunne ha gått for andre effekttariff-modeller, for eksempel at nettleien hver måned ble bestemt av de timene kundene har høyest effektuttak. Eller en enda enklere modell, at nettleien generelt er høyere i de timene om morgenen og ettermiddagen da belastningen i nettet vanligvis er størst.

Men Sanderud mener abonnement-modellen er mest effektiv til å få folk til å flytte på forbruket sitt.

– Et poeng med denne løsningen er at den vil oppfordre nettkundene til å flytte strømforbruket bort fra perioder der alle andre også bruker strøm. Det er ikke viktig for oss at det flyttes strømforbruk midt på sommeren selv om det er effekttopper da også. Denne løsningen er den beste til å flytte på strømforbruk når vi trenger mest å flytte på strømforbruk, sa Sanderud.

  

– Oppfordrer til å kjøpe dippedutter

NVE-sjefen tror en vanlig strømforbruker vil skjønne systemet, og tilpasse seg.

– Vi tror at en gjennomsnittlig lett opplyst forbruker med denne modellen vil kunne klare å flytte på ca. 1,5 kW i forbruk. Det vil utgjøre ca. 600 kroner i året, eller omtrent 10 prosent av nettleien. Over tid tror vi at denne modellen vil øke fleksibiliteten i hjemmet, og gjøre at forbrukerne kjøper dippedutter som gjør at varmtvannsberederen ikke står på kokepunktet i periodene med størst nettbelastning. Denne løsningen vil oppfordre kunden til å ikke lade Teslaen samtidig som han bruker induksjonstoppen. Derfor tror vi at dette er en god løsning, sa Sanderud.

De store nettinvesteringene for tiden gjør at nettleien vil øke. Den nye modellen er ikke tilstrekkelig til å endre på dette, men Sanderud mener den vil bidra til at økningen blir mindre.

– Hvis vi klarer å spare én milliard på hvert nettnivå i åtte år, viser en beregning at nettleien vil øke med 24 prosent istedenfor 30 prosent. Det er en betydelig besparing, sa NVE-sjefen.

Han avsluttet med å antyde når den nye modellen vil være på plass.

– Dette vil ikke komme i gang før AMS-utrullingen er fullført, og har kommet litt i farta. Det vil si rundt år 2021, sa han.

Plansjen bak NVE-sjef Per Sanderud er en oversikt over forbruksmønsteret til en reell strømkunde. Den viser at kunden har et effektuttak på over 4 kW i ca. 600 av årets 8760 timer.

Skrevet av Haakon Barstad - Europower.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?