21.10.2016

Derfor er borettslagene elbil-sinker


(Vekst.media) På Grønt Samspill-seminaret som ble arrangert av Sweco 12. oktober snakket Marius Holm fra miljøstiftelsen Zero varmt om elbiler, og hva som må til for å få flere til å bytte. Han trakk frem borettslagene som en flaskehals, og spissformulerte seg litt om hvorfor det er et problem.

– Borettslag er en stor utfordring i Oslo. Det bor en Narvestad i hvert borettslag, sa Holm.

Det finnes selvsagt folk som er motstandere av elbiler, men problemstillingen er ikke så enkel som at det dreier seg om vrangvilje. Flere personer som har sittet i styret i borettslag forteller Vekst.media at det ikke står på vrangvilje, men store utfordringer med å finne ut av de mange problemene som dukker opp når man begynner å ta tak i dette.

Vekst.media har derfor snakket med kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Elbilforeningen for å finne ut av hvorfor det er så vanskelig med elbillading i borettslag.

Elbil og enebolig

– De fleste som har elbil i dag bor i eneboliger, sier Haugneland til Vekst.media.

Det er kanskje ikke så rart ettersom en av elbilens store fortrinn er at den gjør det raskere å komme seg inn til storbyene i rushtiden på morgenen. Samtidig burde elbilenes til tider korte rekkevidde være et mindre problem for beboere i borettslagene innenfor bygrensene enn for de som bor langt utenfor.

– 87 prosent av de som bor i enebolig lader hjemme mot bare 15 prosent av de som bor i borettslag. Veldig mange kunne byttet til elbil hvis de hadde hatt lading i borettslaget, sier Haugneland.

Det er imidlertid lettere sagt enn gjort.

Komplisert

– Det er mye problematikk rundt organiseringen av borettslaget, påpeker Haugneland.

Han viser til at det er flere organiseringsformer, store forskjeller i størrelsen og dermed også stor forskjellig hva slags kompetanse styret i borettslaget besitter.

– I utgangspunktet er det enkelt for det er jo bare å tilgjengeliggjøre strøm, og det gjør borettslag på mange andre ting, sier Haugneland.

Samtidig er det ikke så enkelt likevel. Mange etablerte borettslag er gamle, og det kan bli nødvendig å oppgradere strømanlegget. Det er også forskjellige typer ladestasjoner og forskjellige kontakttyper.

– Strømselskapet leverer strøm inn til bygget, men det kan bli dyrt å oppgradere det, sier Haugneland.

Penger er også en utfordrende faktor. Det blir fort snakk om betydelige investeringer, samt også noen løpende kostnader.

– Hvem som skal betale for installasjonen og strømutgifter blir ofte en utfordring, i følge Haugneland.

Det er også et spørsmål om hvordan man skal løse dette. Ettersom lademulighetene er såpass dårlige i dag, er det ikke så mange i borettslag som eier en elbil. Da er det kanskje ikke hensiktsmessig å oppgradere hele anlegget med en gang og installere elbil-lading på hver enkelt beboers parkeringsplass.

– Når du først har bestemt for at dette skal du gjøre, så er neste barriere å velge teknologi, sier Haugneland.

Det skjer mye på elbil-fronten, og det er ikke klart hvilke løsninger som vil vinne frem i årene fremover. Dersom styret gjør en feilinvestering, kan det bli nødvendig med ytterligere investeringer og oppgraderinger på et senere tidspunkt.

Veiledning

Elbilforeningen har laget en egen veileder for borettslag der de beskriver hvordan de går frem. De har også begynt å levere rådgivningstjenester til borettslag som står i villrede og ikke vet helt hvordan de skal løse dette.

På spørsmål fra Vekst.media om ikke dette illustrerer hvor vanskelig og komplisert det faktisk er for borettslagene, er Haugneland enig. Han viser til at utviklingen går fort, og trekker frem at man f.eks. i Oslo har en støtteordning for borettslag. Det er imidlertid ikke nok, og Elbilforeningen mener det burde vært ytterligere tiltak for å få til dette.

– Det burde vært etablert egne støtteordninger for dette fra Enova, mener Haugneland.

Nybygg uten elbil-støtte

Man skulle kanskje tro at dette med lading i borettslag var er noe som bare må løses på de gamle etablert borettslagene, men slik er det ikke.

– Det er ganske lang prosjekteringstid på nye bygg, og for to-tre år siden var ikke dette i fokus, sier Haugneland.

Han mener derfor at vi må forvente at også kommende nybygg vil være uten eller med dårlig støtte for elbilladning i de nærmeste årene. Samtidig håper han å se en bedring snart.

– Hvis det er utbyggere som ikke tar hensyn til dette i dag så vil det virke rart, sier Haugneland.

Utfordringen er at boligbyggerne ikke har krav om å implementere støtte for elbillading i dag, og for de er dette en betydelig ekstra kostnad. Elbilforeningen håper at det etterhvert blir et krav fra kjøperne slik at det blir vanlig å oppgi elbillading som et vesentlig argument i prospektet når boligen legges ut for salg.

– Det burde komme i prospektene om det er tilrettelagt for elbillading, sier Haugneland.

Han forteller også at EU jobber med et direktiv om at nybygg skal tilrettelegge for elbil-lading, men at det gjenstår en del før de er i mål. Norge er langt fremme på å ta i bruk elbiler, mens det i resten av Europa går litt sakte. Det kan derfor ta litt tid, og det gjenstår å se om et slikt direktiv blir utvannet eller om det blir konkrete krav for å sikre elbil-lading i fremtidige borettslag.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?