28.05.2014

Defos tilbakemelding til Reiten

DSC_8342+-+KopiEuropower Haakon Barstad.

Eivind Reiten (t. h.) har entret løvens hule når han skal forklare Defos årsmøtesamling hvorfor det bør være færre nettselskaper i Norge. Her er han i samtale med Defos styreleder Eilif Amundsen (t.v.) og daglig leder Knut Lockert. Foto: Haakon Barstad

Med Eivind Reiten som tilhører på første benk, gikk daglig leder Knut Lockert i Defo i dag gjennom Reiten-utvalgets rapport. Defo er fornøyd med mye, men slett ikke alt.

Det skjedde på Defo (Distriktenes energiforening) sin årsmøtesamling på Gålå i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen.

– Når det gjelder nettstrukturen i Norge, er det en kamp om å eie sannheten, innledet Lockert og viste til en rekke medieoppslag. Særlig trakk han fram et oppslag med tittelen ”Fusjon vil frigjøre milliardbeløp.”

– Hallo, det er jo ikke sånn. Man kan spare penger og gjøre mye klokt med fusjoner, men med slike påstander i pressen kan man like godt lese Donald, sa Lockert.

Han er derimot svært fornøyd med en del av Reiten-utvalgets formuleringer.

– De skriver at ”… evnen til å løse oppgavene er det viktigste. Fokuset er ikke på antall nettselskaper. Små selskaper gir god beredskap, nærhet og har lokalkunnskap. Stordriftsfordeler kan realiseres med samarbeid.” Den formuleringen er jo nesten til å få tårer i øynene av, sa Lockert.

Skeptisk til krav om skille

Lockerts hovedbudskap til Eivind Reiten og egne medlemmer, var at effektivitet i nettselskaper ikke har direkte sammenheng med størrelsen på selskapene.

– Leveringskvaliteten varierer mye mellom de små, men i sum er de små like gode som de store. Det samme gjelder effektivitet. Små selskaper tapetserer pallen når det gjelder effektivitet, men vi har også de dårligste. Det er en utfordring, sa han.

Et av hovedforslagene til Reiten-utvalget er å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille mellom kraftproduksjon og nettvirksomhet også for de minste selskapene. Per i dag er det kun selskaper som har flere enn 100.000 nettkunder som har et slikt krav.

– På dette punktet er vi skeptiske. Ikke fordi nettselskaper ikke skal være nøytrale, det skal de selvfølgelig være. Men vi stiller spørsmål ved om kravet til skille står i forhold til gevinsten man kan oppnå, sa Lockert.

49 ukjente nettselskaper

Han er også skeptisk til at utvalget foreslår å øke kostnadsnormens andel fra 60 til 70 prosent. Det betyr praksis at de mest effektive vil få økt inntektsrammen, mens de minst effektive får redusert sin ramme. Defo har brukt kalkulatoren og har regnet ut at av 123 nettselskaper vil 30 få bedre økonomi og 93 få dårligere.

– Det har sammenheng med at små og mellomstore selskapene både er de beste og de dårligste. Det er de minste selskapene som taper på dette forslaget. Vi lurer på om dette er gjort for å kvitte seg med de minst effektive selskapene, sa Lockert og så direkte på Reiten.

Defo-lederen tok også et oppgjør med at Reiten-utvalget gjør et poeng av at de 50 minste selskapene har mindre enn 1000 kunder i gjennomsnitt.

– Den påstanden reagerer jeg på. I Defo har vi kun ett medlem som har mindre enn 1000 nettkunder. Derfor lurer jeg på hvem disse 50 selskapene er. Det antageligvis industribedrifter og lignende. Når det blir presentert som en sannhet at de 50 minste selskapene har mindre enn 1000 kunder, er det ikke rart at vi har en statsråd som ønsker å fjerne små nettselskaper. Jeg vet ikke hvem disse nettselskapene. Hvis det er mål med færre selskaper, kan statsråden ta 49 selskaper fra den gruppen, sa Lockert.

Reiten skal forklare

Senere i dag vil Eivind Reiten redegjøre for konklusjonene til utvalget. Forsamlingen, som består av små og mellomstore selskaper, har helt sikkert merket seg Reitens uttalelse om at han både håper, tror, og er ganske sikker på at det om ti år vil være vesentlig færre nettselskaper enn det er i dag.

Olje- og energiminister Tord Lien skulle egentlig ha vært tilstede på Defos årsmøtesamling, men måtte melde avbud. Han sendte i stedet statssekretær Kåre Fostervold.

Statssekretæren hadde ikke noe spesielt å melde i sin innledningstale, men på spørsmål om hvordan Reiten-utvalgets rapport vil bli behandlet politiske, svarte Fostervold at det kommer an på hvilke tilbakemeldinger departementet får i høringsrunden.

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?