Hjem > Siste nytt > Defo tror ikke på fusjonsbølge blant nettselskaper

Defo tror ikke på fusjonsbølge blant nettselskaper

Thomas Gundersen
Publisert 18.11.2015, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Distriktenes energiforening tror ikke på noe drastisk fall i antall nettselskaper i Norge. Bransjeforeningen tror heller at selvstendige selskaper vil inngå samarbeid for deler av driften.


– Det virker nesten opplest og vedtatt at vi vil få en drastisk reduksjon i antallet nettselskap i Norge. Men jeg mener fokuset på fusjoner og omstruktureringer er overdrevet, sier daglig leder Knut Lockert i Defo til Montel.


Norge har i dag over 140 nettselskaper og antall kunder per nettselskap er 200 ganger høyere enn i for eksempel England. I flere år har myndighetene gitt signaler og lagt føringer som er ment å fremme en omstrukturering av nettbransjen, slik at man får færre og større selskaper.


Reiten-utvalgets forslag om å innføre skarpere skiller mellom nett- og annen virksomhet i energiselskapene er et eksempel. Et annet er den gradvise avviklingen av ordningen som utjevner forskjellen i nettleie mellom ulike selskap, til fordel for selskaper med små og kostbare nett.


Lockert tror likevel ikke på noen revolusjon i nett-Norge.


– Det er riktignok mange selskapsstyrer som for tiden diskuterer fremtiden til sine små eller mellomstore everk. Men i stadig større grad ser vi at resultatet av disse prosessene ikke blir sammenslåinger eller eiermessige strukturendringer, sier han.


– I stedet satser flere på å inngå i samarbeidsallianser med andre frittstående selskap. Dette bidrar til økonomiske besparelser som gir bedre effektivitet, fortsetter han, og peker på innkjøp av AMS-utstyr og IT-tjenester som eksempel på viktige kostnadsdrivere som innkjøpssamarbeidene bøter på.


Ikke etterslep på investeringer
Mange har også pekt på et stort investeringsbehov i nettet fremover, og at kapitalmangel kan bli et problem for de små selskapene.


– Det er en myte at de små og mellomstore selskapene sliter med investeringsetterslep. God håndtering av investeringene i AMS og i IT-systemer er det viktigste for små selskap, og dette ser vi de klarer å få til gjennom frivillige samarbeid som er avgrenset til innkjøp og drift, uten at eierskap og selskapsstruktur endrer seg.


– Defos medlemmer (som er små- og mellomstore selskaper) har i større grad enn store nettselskap investert fortløpende, uavhengig av de årlige inntektsrammene. De større selskapene har nok i større grad utsatt investeringer de ikke er blitt tvunget til å gjøre, og dermed sitter de nå med dette etterslepet. Men det gjelder altså ikke hele bransjen, sier Lockert.


Kommunesammenslåing kan endre bildet
Lockert er imidlertid åpen om at flere ting knyttet til nettstruktur som enda ikke er avklart, og at utsiktene dermed kan endre seg.


– Vi ser at Reiten-utvalgets forslag om selskapsmessig skille mest sannsynlig kommer, men vi mener fremdeles det vil være mulig å hindre at det blir et funksjonelt skille mellom driftsområdene i selskapene.


Poenget med et funksjonelt skille, er at dette vil være kostnadsdrivende, og dermed vil være spesielt tungt for mindre selskaper.


– Innføres et krav om både selskapsmessig og funksjonelt skille, vil dette kunne gjøre det vanskeligere å få et lite nettselskap til å gå rundt, og det vil kunne medføre at eierne ser seg mer tjent med fusjon eller salg, sier Lockert.


Et annet stort usikkerhetsmoment er kommunereformen, påpeker han.


– Defo har ingen politiske synspunkter knyttet til dette, men vi ser at prosessen tar lengre tid enn antatt og at kommunesammenslåinger er mer komplisert enn enkelte trodde. Men blir en kommune sittende med flere everk på hendene, så er det klart at det vil skje noe, sier han.


En undersøkelse som nylig ble gjort for Klassekampen, viste at det foreløpig ligger an til at antallet kommuner i Norge kun vil reduseres til 421, fra dagens 428 kommuner.


Øystein Meland
oystein@montel.no

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?