08.05.2015

Defo-medlem tiljubler funksjonelt skille

Defo-sjef Knut Lockert (tv) frykter konsekvenser for selskapene dersom et funksjonelt skille blir innført. Markedssjef i Gudbrandsdal Energi (Defo-medlem), Jan Jansrud (th) mener det må til for å få rettferdighet. I paneldebatten var også direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland (th for Lockert) og seksjonssjef i NVE, Heidi Kvalvåg. Foto: Mona Adolfsen

Det er sterk motstand mot forslaget om funksjonelt skille mellom kraftomsetning og nettselskap. Defo frykter for selskapenes eksistens. Gudbrandsdal Energi jubler imidlertid over forslaget og håper at myndighetene nå er tøffe nok.

Leder i Defo, Knut Lockert, frykter for en del av de mindre selskapenes eksistens dersom de blir pålagt et funksjonelt skille. Han peker på at dette ikke minst vil gjelde omsetningsvirksomheten i selskapene. Han understreket dette under en paneldebatt som ble holdt på Kredinors kraftseminar tirsdag denne uken

– For hvem er det som konkurrerer med Fjordkraftsystemet, Hafslund og de store leverandørene? Jo det er de små selskapene som har både nett og omsetning. Kan de ikke samkjøre dette og drive dette på en skikkelig måte, selvfølgelig innenfor de reglene som gjelder nøytralitet, så gjør det at man får langt langt færre omsettere også, sa Lockert.

Han henvendte seg videre til direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland som også deltok i paneldebatten, og understreket at heller ikke hun ville være fornøyd om man satt igjen med bare fire-fem av de store strømleverandørene.

Strategidirektør Arnstein Flaskerud i Fjordkraft hadde tidligere på dagen sagt at Fjordkraft må tjene mer penger og at marginene i dag er alt for små til å tjene på strømsalg.

– Hvorfor gjør man ikke det? Jo fordi dere sitter hjemme og utfordrer de store aktørene, sa Lockert henvendt til aktørene i salen.

Står opp

Men én leverandør er klokkeklar på at det er et behov for å få til både selskapsmessig og funksjonelt skille. Til tross for at han måtte tåle buing i fra salen, var markedssjef Jan Jansrud i Gudbrandsdal Energi klokkeklar på at det må til.

– Noe av det viktigste for oss er at NVE legger til rette for en fear konkurranse i markedet. Vi mener det er en samrøre der ute mellom kraft og nett per i dag. Nettselskapene sitter med kundelistene og ringer på de. De ivaretar ikke nøytralitetsprinsippet, påpekte Jansrud.

Han peker på at det må være likhet når det skal være konkurranse og ønsker derfor et funksjonelt skille velkommen.

– Når det gjelder skille, kunne jeg tenke meg at man brukte skikkelig øks, for det holder ikke med egne aksjeselskap. Det har vi sett. Det må være funksjonskiller og fysiske skiller. Det er ingen problem med å få til det, det er bare snakk om vilje. Så jeg håper ikke myndighetene er for snille på dette området, sa Jansrud og måtte tåle spredt buing fra salen på dette.

Lockert litt enig

Overraskende er det kanskje at Lockert er delvis enig i det Jansrud påpeker, ettersom han innledningsvis ga uttrykk for at det kan få skjebnesvangre konsekvenser for flere av de mindre selskapene dersom funksjonelt skille innføres.

– På mange måter er jeg enig i det Jan sier. De tiltakene som er foreslått med selskapsmessig skille løser ikke hans utfordringer. Da må man ta det helt ut og kreve fysisk skille. Hvis man virkelig skal gå den veien og det skal få det resultatet som er ønsket. Et selskapsmessig skille vil ikke føre til noen ting. Men hvem er den største skurken ute der? Det er mange som mener det er Fjordkraft, men ikke vet jeg? Men det er det vi får høre hele tiden. De som man konkurrerer mot har allerede selskapsmessig og funksjonelt skille og det hjelper ingen ting, påpekte Lockert.

Han mener det er Elhuben som vil løse utfordringene langt på vei.

– Og skulle man virkelig ha ment noe om dette så skulle man dratt på med noen milliarder til og krevde at også Hafslund måtte dele seg og sitte i hvert sitt bygg. Men det vil de jo ikke for det koster dem jo penger. Så egentlig har du rett Jan, men jeg tror vi må vente litt og akseptere at det er Elhuben som vil løse dette, sa Defo-sjefen.

Europower
Mona Adolfsen

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?