21.02.2017

Datatilsynets kortslutning om AMS-sikkerhet

Tryge Wiese-Haugland er Director i Acando Management Consulting.

(enerWE) KRONIKK: Den siste uken har Datatilsynet gått langt i å advare mot sikkerheten i de nye AMS-målerne som i disse dager rulles ut til alle landets husstander. De hevder at de digitale strømmålerne åpner for å gi andre innblikk i privatlivet ditt, ettersom involverte parter kan finne ut når på døgnet og hvordan kundene bruker strøm.

Dette er en skepsis jeg stiller meg undrende til, all den tid muligheten til å finne ut når på døgnet og hvordan kundene bruker strøm, trossalt er den viktigste grunnen til å innføre AMS i utgangspunktet. Overvåkning av slik informasjon bidrar til økt leveringssikkerhet og automatisk feilvarsling, noe som sikrer oss som kunder bedre trygghet og raskere utbedring. I tillegg vil det gjøre drift og vedlikehold av nettet mer effektivt, og det vil redusere behovet for kostbar utbygging.

Kunden må gi aktivt samtykke

Datatilsynet hevder at kommersielle aktører vil koble seg på og selge for eksempel alarm- og smarthus-tjenester, og at du dermed gir fra deg informasjon om hvordan du lever livet ditt. I den forbindelse må det presiseres at ingen utenforstående får tilgang til data fra målerne uten at kunden selv har gitt fullmakt til det.

Målerne har en fysisk utgang der tredjepartsutstyr kan tilkobles, men kunden må selv aktivt kontakte nettselskapet for å be om at denne aktiveres. Formålet er å muliggjøre tilkobling av eksterne display som visualiserer målerverdier på en mer oversiktlig og kundevennlig måte enn det måleren selv er i stand til. Ifølge NVEs utredninger, er slik «display-feedback», et av de mest effektive tiltakene for å bevisstgjøre kunder om eget forbruk og motivere til strømsparing.

Umulig å se hva du bruker strømmen til

Videre er det viktig å presisere at det ikke er mulig å hente ut hva du som kunde bruker strømmen til. Den eneste informasjonen som kan hentes ut av måleren, er når og hvor mye strøm du bruker.

Måleren gjør det heller ikke mulig å finne ut hvilke rom eller apparater som står for strømforbruket. Alt registreres på et aggregert nivå for boenheten som helhet. Alarmtjenester, smarthus-løsninger og andre styringsmekanismer vil med andre ord ha lite eller ingen interesse av data som kan hentes ut av måleren.

Ødeleggende fokus

Sist, men ikke minst, er det på sin plass å stille spørsmål ved timingen for Datatilsynets kritikk. Hvor var Datatilsynets innsigelser da AMS-forskriftene ble utredet og vedtatt i perioden 2011-2013? Så vidt meg bekjent, har tilsynet selv deltatt i det forberedende arbeidet knyttet til innføring av AMS-teknologi.

Nå er kundene for lengst pålagt de nye målerne, de har ingen anledning til å takke nei, og nettselskapene er i full gang med utrulling hos kundene. Da er det upassende av Datatilsynet å hause opp stemningen med et unyansert og feilaktig bilde av farene, og aggregere dette til et spørsmål om sikkerhet i AMS.

Det eneste vi oppnår med en slik avsporing på nåværende tidspunkt, er at installatører som skal hjem til millioner av husstander, blir møtt med skepsis, stengte dører, og at de ikke får gjort jobben myndighetene har pålagt dem.

Kronikkforfatteren er direktør i Acando Management Consulting. Han har de siste årene jobbet med en av de større AMS-prosjektene i Norge. Kronikken ble først publisert på digi.no, og er gjengitt på GE.no med forfatterens tillatelse.

Markedskommentar uke 21 2019

I uke 20 ble den gjennomsnittlige spotprisen for Østlandet (NO1) 39,6 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli mellom 2 og 3 øre lavere.

Les mer

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?