Hjem > Siste nytt > Datatilsynet kritisk til lagringstid

Datatilsynet kritisk til lagringstid

Publisert 09.09.2014, sist oppdatert 05.09.2017

datatilsynet-2Atle Årnes i Datatilsynet er kritisk til NVEs forslag om å lagre detaljinfomasjon om nettkundene i hele tre år. Foto: Datatilsynet

Datatilsynet er skeptisk til NVEs forslag om bruk av fødselsnummer i Elhub. Enda mer kritisk er de til forslaget om lagring av personopplysninger i hele tre år.

Atle Årnes, fagdirektør i datatilsynet, kan fortelle at det er mange som ønsker å bruke fødselsnummer fordi det gir en unik identifisering. Men slik bruk er regulert av Personopplysningsloven §12, som er streng i forhold til hvem som kan benytte fødselsnummer. Årnes ser ikke hva som er nytt, slik at NVE nå ber om bruke av fødselsnummer.

Men mer kritisk er han til forslaget om at alle opplysninger om hver enkelt husstand skal lagres i Elhub i tre år.

- Det er utfordrende for personvernet og kanskje det vi synes er mest alvorlig i forslaget, sier Årnes til Energi.

Formålet

Datatilsynet vil vite formålet med lagring av informasjon om en husstand i så mange år. Ifølge Årnes skal det god grunner til å beholde slike personopplysninger på detaljnivå.

- Er det for å vite hva man skal levere av strøm til området? Da kan man kanskje legge det på et høyere nivå i stedet for å lagre informasjon per husstand.  Det er bedre å lagre informasjon om forbruk i et visst område i stedet. Hvorfor skal man ha dette på detaljert nivå der man kan ser hva slags apparatur jeg har brukt de siste tre årene og når på døgnet?, spør Årnes.

Han forklarer videre at opplysninger må lagres i en viss periode for å kunne utforme en faktura. Men når denne er betalt og gjort opp er det ikke lenger behov for detaljerte opplysninger og informasjonen bør slettes, ifølge Datatilsynet.

Informasjon om strømforbruket i et område, kan man ha på et mer overordnet nivå, slik at man vet å kunne sørge for sikker forsyning, forklarer han. At så mange personopplysninger i tillegg lagres sentralt stillet tilsynet seg kritisk til.

- Hva er formålet, spør Årnes igjen.

Han peker dessuten på at husholdninger som har fastprisavtaler over en gitt periode i utgangspunktet ikke har behov for timevis avlesing ettersom prisen uansett er den samme. Han mener det her heller bør gjøres periodevise avregninger på husstandsnivå.

Forstår ikke behovet

Datatilsynet frykter også overforbruk av fødselsnummer og lurer på hva som nå er nytt i forhold til NVEs forslag, slik at de ikke lenger kan bruke målernummeret som til nå har vært brukt. Dette må NVE gjøre klart overfor Datatilsynet.

- Der som er kravet i personopplysningsloven er at det for det første er et helt klart saklig behov for sikker identifisering og at metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering. Dette er utgangspunktet og så kommer vi tilbake og krever at disse to kriteriene oppfylles, forklarer Årnes.

Datatilsynet har hatt et møte med NVE der dette og flere andre ting er diskutert.

-Høringen er jo der og vi må bare ta utgangspunkt i den, sier Årnes.

For å være sikker på hvem man kommuniserer med bruker man i dag eID. – elektronisk ID.  – For å få tilgang til dette trenger man ofte fødselsnummer, men det vil ikke uten videre bli tilgjengelig for de som man bruker eID-en hos.

Kan man heller bruke en eID?

- Ja, da  kan man bruke eID og koble den opp mot målernummer. Det vil da ikke være nødvendig med fødselsnummer. NVE må eventuelt vise at kravene til bruk av fødselsnummer er oppfylt, forklarer Årnes.

Foreløpig har ikke Datatilsynet utarbeidet ferdig sitt svar til NVE, men det vil komme  innen fristen 1. oktober, lover Årnes.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?