27.09.2013

Dansk Energi: Norsk vannkraft kan danke ut dansk kraftvarme

Foto: Gudbrandsdal Energi


Kvamsnyseter 07 013(Montel) Bransjeorganisasjonene Dansk Energi og Dansk Fjernvarme frykter at 250 danske småskala kraftvarmeverk står i fare for å kutte ut all kraftproduksjon som følge av konkurranse fra billig norsk vannkraft og dansk vindkraft.Nye tall fra de to organisasjonene som ble lagt frem under en energikonferanse i København torsdag, viser at kraftproduksjonen ved de 250 desentrale kraftvarmeverkene har falt med 55 prosent fra 2000 til 2012 og tendensen er fremdeles fallende.For ti år siden produserte et desentralt verk kraft i om lag 4.000 timer årlig. Nå er dette falt til i snitt 1.700 timer årlig.”For 2013 forventes tallet å bli enda lavere”, skriver organisasjonene i en pressemelding torsdag. I tillegg til de mindre verkene, er 35 prosent av de sentrale kullfyrte kraftvarmeverkene nedlagt eller lagt i møllpose siden 2008.Dansk Energi frykter for at konsekvensen av at Danmark mister kapasitet, vil bli at omleggingen av den danske energiforsyning i retning av fornybar energi kan stå i fare.– Kraftvarmeverkene er et nødvendig fundament for den grønne omstilling, fordi de kan levere el når solen ikke skinner og det er vindstille, sier administrerende direktør Lars Aagaard i Dansk Energi.Årsaken til at kraftvarmeverkene ikke er lønnsomme er konkurransen fra vindmøller og norsk vannkraft, ifølge Dansk Energi. 30 prosent av det danske elforbruket var i 2012 dekket av vindkraft, og i 2014 åpnes Skagerrak 4-kabelen mellom Norge og Danmark, en kabel som vil bli vesentlig for den danske forsyningssikkerheten og som sikter mot å øke utvekslingskapasiteten med opptil 70 prosent, til 1.700 MW.Kuttet elproduksjon = Høyere kostnad
De danske kraftvarmeverkene har tradisjonelt blitt sett som en god måte å sørge for energieffektiv utnyttelse av brensler, ved at man både produserer el og varme samtidig. Men som følge av lave elpriser og medfølgende lav lønnsomhet, velger de desentrale verkene å kutte elproduksjonen. Dermed vil kostnaden for drift av verkene også i stadig større grad legges over på fjernvarmekundene.– Risikoen er at vi vil få mye høyere varmepriser for fjernvarmeforbrukere og at Danmark ikke kan opprettholde den høye forsyningssikkerheten, ifølge Dansk Energi.

Tallene som ble lagt frem torsdag, er en oppfølging av undersøkelsen som Dansk Energi la frem i september 2012, som viste at Danmark kan mangle 2.000 MW med kapasitet i 2020, som følge av at det forsvinner desentral og sentral kraftvarme fra energisystemet. (Se relatert sak).

– Det er en politisk beslutning
Danske myndigheter er ikke umiddelbart enige i bransjens bekymring.

Under konferansen i København torsdag, påpekte toppsjefen i Energistyrelsen at reduksjonen i kapasitet ved termiske kraftverk i Danmark må sees som en villet, politisk utvikling og ikke en utilsiktet virkning av markedet. Energistyrelsen ser heller ikke det entydig negative i å være importavhengig i perioder.

– Det er politikernes beslutning om vi skal være importavhengige i elsektoren, på samme måte som man er det i andre deler av økonomien, sa direktør Ib Larsen i Energitilsynet på konferansen.

– Etter liberaliseringen av elmarkedet har man redusert mye overkapasitet. Vi har fremdeles god nok kapasitet i Danmark, selv om det siste store termiske kraftverk ble godkjent i 1997 og idriftsatt rundt år 2000. Men i siste runde er det politikerne som skal beslutte om vi skal være importavhengige eller om vi skal produsere alt selv, sa Larsen, som også pekte på at tall fra systemoperatøren Energinet.dk viser at Danmark de siste årene ikke har hatt strømbrudd som har vart mer enn et par timer.

Av Øystein Meland, København

Øystein Meland

oystein@montel.no
10:57, Thursday, 26 September 2013


Related news:
27 Sep 2012 - Dansk Energi varsler mulig effektgap på 2 GW i 2020
26 Sep 2013 - – Energinet.dks kritikk mot dansk kapasitetsmarked useriøs
Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?