28.08.2015

Dansk Energi: – Norsk-tysk kabel kan være meningsløs

(Montel) Hvis ikke Tyskland utbedrer sine interne flaskehalser vil det være meningsløst å bygge Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland (1.400 MW), ifølge Dansk Energi.


– Kabelen fra Norge til Nord-Tyskland vil konkurrere med andre forbindelser til Tyskland. Dersom ikke flaskehalsen fjernes, er ikke kabelen fornuftig, sa konsulent Carsten Chachah fra den danske bransjeforeningen på Nordic Energy Days torsdag.


Chachah understreket han synes planene om å bygge en kabel fra Norge til Tyskland er god, men at dette forutsetter at tyskerne utbedrer nettet mellom nord og sør i landet.


– Ifølge den tyske regulatoren, BNA, vil ikke de interne flaskehalsene i Tyskland utbedres før tidligst i 2020, sa Chachah, og pekte samtidig på at en del av forbindelsene som må bygges internt i Tyskland for å utbedre situasjonen ikke er godkjent av den tyske regulatoren.


Tapt en halv milliard
Norske kraftprodusenter har tapt 58 millioner euro i perioden 2012-2014 som følge av at Tyskland stenger grensen for import fra Jylland når de har stor egenproduksjon av vind og solkraft, viser en undersøkelse fra den svenske Energimarknadsinspektionen. Med dagens kronekurs innebærer dette et tap på om lag 540 millioner kroner.


Tapet for Sverige og Danmark er estimert til henholdsvis 66 og 25 millioner euro.


I vinterhalvåret 2014/2015 var i snitt bare 14 prosent av eksportkapasiteten fra Jylland til Tyskland tilgjengelig.


Som Montel skrev tirsdag, vil den danske energiministeren reise til Tyskland i september for å presse på tyske myndigheter for å sørge for at flaskehalsproblemene løses.


Chachah er i tvil om dette vil bety noe.


– Vi har sett tidligere energiministre som har presset på tyske myndigheter før, men det er fremdeles et problem.


Han mener alle de nordiske landene bør legge press på Tyskland.


– De nordiske regulatorene bør jobbe sammen for gripe inn i denne situasjonen, sa Chachah, uten at han ville foreskrive hva Tyskland konkret bør gjøre.


Øystein Meland
oystein@montel.no

Markedskommentar uke 44 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 19 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli under 12,2 øre/kWh. Spotprisen for Østlandsområdet har dermed redusert seg markant den siste uken. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 15 øre/kWh.   

Les mer

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?