28.08.2015

Dansk Energi: – Norsk-tysk kabel kan være meningsløs

(Montel) Hvis ikke Tyskland utbedrer sine interne flaskehalser vil det være meningsløst å bygge Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland (1.400 MW), ifølge Dansk Energi.


– Kabelen fra Norge til Nord-Tyskland vil konkurrere med andre forbindelser til Tyskland. Dersom ikke flaskehalsen fjernes, er ikke kabelen fornuftig, sa konsulent Carsten Chachah fra den danske bransjeforeningen på Nordic Energy Days torsdag.


Chachah understreket han synes planene om å bygge en kabel fra Norge til Tyskland er god, men at dette forutsetter at tyskerne utbedrer nettet mellom nord og sør i landet.


– Ifølge den tyske regulatoren, BNA, vil ikke de interne flaskehalsene i Tyskland utbedres før tidligst i 2020, sa Chachah, og pekte samtidig på at en del av forbindelsene som må bygges internt i Tyskland for å utbedre situasjonen ikke er godkjent av den tyske regulatoren.


Tapt en halv milliard
Norske kraftprodusenter har tapt 58 millioner euro i perioden 2012-2014 som følge av at Tyskland stenger grensen for import fra Jylland når de har stor egenproduksjon av vind og solkraft, viser en undersøkelse fra den svenske Energimarknadsinspektionen. Med dagens kronekurs innebærer dette et tap på om lag 540 millioner kroner.


Tapet for Sverige og Danmark er estimert til henholdsvis 66 og 25 millioner euro.


I vinterhalvåret 2014/2015 var i snitt bare 14 prosent av eksportkapasiteten fra Jylland til Tyskland tilgjengelig.


Som Montel skrev tirsdag, vil den danske energiministeren reise til Tyskland i september for å presse på tyske myndigheter for å sørge for at flaskehalsproblemene løses.


Chachah er i tvil om dette vil bety noe.


– Vi har sett tidligere energiministre som har presset på tyske myndigheter før, men det er fremdeles et problem.


Han mener alle de nordiske landene bør legge press på Tyskland.


– De nordiske regulatorene bør jobbe sammen for gripe inn i denne situasjonen, sa Chachah, uten at han ville foreskrive hva Tyskland konkret bør gjøre.


Øystein Meland
oystein@montel.no

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?