07.06.2013

Dansk Energi: – Det spøker for utenlandskabler

Utenlandskabler(Montel) Bransjeforeningen Dansk Energi er engstelige for at flere av de planlagte forbindelsene fra Danmark til andre land i Europa kan bli utsatt eller droppet, som følge av interne nettproblemer, massiv utbygging av fornybar energi og opprettelsen av kapasitetsmarkeder.

– Vi er nervøse for at kablene som planlegges til Nederland, Tyskland og Storbritannia reelt sett ikke vil bli tilgjengelig for markedet, fordi utbygging av store mengder havvind og kapasitetsmarkeder vil tvinge frem handelsbegrensninger, sier administrerende direktør Lars Aagaard i Dansk Energi til Montel.

Tidligere i uken ble det kjent at den eksisterende forbindelsen mellom Tyskland og Danmark opererte på bare 46 prosent av full kapasitet i fjerde kvartal, noe som reduserer muligheten for eksport av overskuddskraft fra Norden til Tyskland.

Samtidig reduseres Danmarks mulighet til import når det er lite vind. Når spotrisen i DK 1 skjøt i været til det tekniske pristaket på 2.000 EUR/MWh i to timer for fredag, er kapasiteten fra Tyskland til DK 1 på bare 150 MW.

Aagaard sier at han ikke er like nervøs for begrensningen på eksportkapasiteten fra Norge til Danmark mellom 2014 og 2018, som Statnett nylig kommuniserte til markedet, og som den danske systemoperatøren Energinet.dk har kritisert. (Se egen artikkel).

– Må få flere kabler ut av Norden
Aagaard mener det primære fokuset for Danmark må være bygging av kabler ut fra Norden, men han ser at Statnetts problemer med det norske nettet kan få en parallell i Tyskland og Nederland.

– Vi frykter at tyskerne vil ha så mye fornybar kraftproduksjon at de rett og slett ikke har tilstrekkelig med intern nettkapasitet til å ta imot eksport fra Norden, sier han.

Aagaard tror det samme problemet kan melde seg for at den planlagte Cobra-kabelen til Nederland.

– Vi er redd for at det slett ikke blir noe av hele Cobra. Den er blitt utsatt flere ganger, og vi ser også at den TSOen som skal bygge Cobra sammen mer Energinet.dk [Tennet] er den samme TSOen som vi skal samarbeide med på utviklingen av den utvidede kapasitet til Tyskland, sier han.

– I verste fall kan den tyske TSOen komme til at de ønsker å prioritere andre ting enn å bygge kabler som skal ta imot kraft fra det nordiske området, sier han.

Aagaard mener det nå er svært viktig å sette fokus på en ny kabel til Storbritannia, fordi det er nødvendig å komme rundt Tyskland og Nederland for å eksportere overskuddskraft i fremtiden.

– En kabel til Storbritannia er svært høyt på dagsorden for oss. Vi kommer til å presse hardt på for at den blir realisert, sier Aagaard, og håper på driftsstart allerede i 2020.

Frykter kapasitetsmarkeder
Storbritannia og Tyskland er to av flere europeiske land som diskuterer innføring av kapasitetsmarkeder for å kunne sikre en stabil energiforsyning i perioder med lite vind og sol. Aagaard tror utviklingen kan bli et formidabelt problem for den danske elsektoren, fordi Danmark kan bli tvunget til å gjøre betydelige endringer i planene for utbygging av blant annet vindkraft.

– Vi ønsker at tempoet på utbygging av ny energi i Danmark skal opprettholdes etter 2020. Men blir eksporten til Tyskland, Nederland og Storbritannia forhindret av nettproblemer eller av kapasitetsmarkeder, vil det bety at vi kan måtte skru ned kraftig for alle ambisjonene Danmark har frem mot og forbi 2020, sier han.

– Dansk Energi ønsker ikke kapasitetsmarkeder. Men hvis våre naboland innfører dette, vil det kunne begrense handelen over landegrensene så mye at vi kan bli tvunget til å innføre det også hos oss, sier han.

Av Øystein Meland i København

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?