08.04.2014

– Danmark vil vurdere elsertifikater
Elsertifikater(Montel) Danmark vil vurdere å innføre en ordning med elsertifikater som en erstatning til PSO-avgiften, sier klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen til Montel. Han holder også døren på gløtt for å kople seg til det norsk-svenske elsertmarkedet.

”I en avgifts- og tilskuddsanalyse vi arbeider med for tiden ser vi på PSO-tariffen. I denne analysen inngår det også vurderinger av elsertifikater, slik man har i Norge og Sverige”, skriver Helveg Petersen i en e-post til Montel.

De siste månedene har det særdanske støttesystemet knyttet til PSO-avgiften kommet i den politiske skuddlinjen, fordi ordningen har bidratt til at energikostnadene for bedrifter og husholdninger har økt betraktelig mer enn planlagt.

Nye beregninger fra den danske systemoperatøren Energinet.dk viser at avgiften vil komme opp i 7,6 milliarder kroner i 2014. Det innebærer en økning på over 40 prosent på kun to år.

Helveg Petersen er imidlertid ikke klar på om han kun vil vurdere et eget dansk sertifikatsystem, eller om han vil foretrekke å forhandle seg frem til en tilslutning til det norsk-svenske systemet.

”Det vil si at vi seriøst vurderer mange forskjellige muligheter. Jeg kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hvordan et eventuelt system vil bli tilrettelagt, herunder om vi vil ønske å delta i et felles skandinavisk marked”, avslutter ministeren.

Signalene står i sterk kontrast til det forgjengeren Martin Lidegaard (R) sa i et intervju med Montel i november 2012.

Der avviste Lidegaard å gå inn i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet, fordi det ville innebære risiko for at utbyggingen blir ensidig fokusert på enkelte energiformer.

– I et fritt sertifikatmarked ville vi risikere at det ikke er insitamenter til å bygge en mer balansert energimiks, og at det for eksempel kun vil bli bygget vindkraft, sa Lidegaard.

Et sertifikatmarked vil også bety at det ikke vil satses på mer umodne energiformer.

–Vi frykter at om vi slutter oss til et slikt marked, vil det medføre at for eksempel prisen på kraftproduksjon fra biomasse vil ligge så høyt [sammenliknet med prisen på andre typer fornybar energi i Norge og i Sverige] at den rammer utbyggingen av en fleksibel og mangfoldig blanding av fornybare energiformer i Danmark, sa Lidegaard.

Øystein Meland

oystein@montel.no
09:22, Monday, 7 April 2014
Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?