28.09.2017

Danmark innfører teknologinøytralt støttesystem

(Europower) Danmarks regjering og Dansk Folkeparti er enige om en avtale om at solceller og vindmøller for første gang skal konkurrere om støttekronene.

Ifølge avtalen mellom Dansk Folkeparti og regjeringspartiene Venstre, Liberal Alliance og det Det Konservative Folkeparti skal det til sammen settes av ca. en milliard danske kroner som skal brukes til årlige teknologinøytrale anbudsprosesser i 2018 og 2019, hvor prosjektutviklere med solceller, landvindmøller og kystnære havvindmøller skal konkurrere om å levere så mye strøm som mulig, skriver den danske regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen forventer at beløpet skal kunne gi 190 MW ny fornybar energi.

I tillegg skal det settes av til sammen 150 millioner kroner til en treårig støtteperiode for forsøksmøller i 2018 og i 2019. Regjeringen forventer at dette vil gi en utbygging på 130 MW.

Objektive kriterier

Bakgrunnen for den nye ordningen er at dagens system med et pristillegg på 25 danske øre/kWh til landvindmøller utløper 21. februar 2018, fordi EUs statsstøttegodkjennelse av ordningen går ut. I tillegg er den åpne støtteordninger for solceller avskaffet.

Den nye ordningen innebærer at solprosjekter, landvindprosjekter og kystnære havvindmøller byr inn prosjekter som blir vurdert opp mot hverandre ut fra «objektivt fastsatte kriterier». De beste prosjektene får støtte fram til budsjettet på ca. en milliard kroner er tildelt.

Støtten tildeles som et fast pristillegg på elprisen, slik at usikkerheten om utvikling i kraftprisene bæres av prosjektutviklerne og ikke av statskassen eller skattebetalerne. Pristillegget skal imidlertid ikke kunne være høyere enn 13 danske øre/kWh.

Støtten gis i hele anleggets levetid, fastsatt til 20 år.

Det skal i tillegg lages en egen overgangsordning for landvindmølleprosjekter, for å hindre at prosjekter som allerede har fått konsesjon uforskyldt havner i klemme i overgangen mellom de to støttesystemene.

Danmarkshistorie

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) er stolt over avtalen, som han kaller «energipolitisk danmarkshistorie».

– Vi sikrer at det blir konkurranse om å levere mest mulig grønn energi til forbrukerne, og at det ikke kommer uventede ekstraregninger, sier han i pressemeldingen. 

Dansk Folkepartis energipolitiske talsmann Mikkel Dencker viser i meldingen til at det i dag er over 30 forskjellige støttesatser til fornybar energi i Danmark.

– Det er uoversiktlig, gir budsjettoverskridelser og ekstraregninger til forbrukerne, og sikrer ikke mest mulig fornybar energi for pengene. Det skal vi vekk fra. I tillegg er jeg glad for at vi har satt av penger til forsøksmøller, slik at vi kan fortsette å være et foregangsland for utviklingen av morgendagens vindteknologi, sier Dencker i pressemeldingen.

Kritisk vindmølleindustri

Regjeringen skulle gjerne sett et bredt politisk flertall bak den nye støttemodellen. Men «det har til tross for flere forhandlingsmøter ikke vist seg mulig å få opposisjonen med i en avtale», ifølge pressemeldingen.

Lilleholt sier imidlertid at han vil legge seg i selen for å få en ny bred energiavtale for perioden 2020-2030.

Regjeringens tanker har møtt stor motstand fra bransjeorganisasjonen Vindmølleindustrien og opposisjonspartier. Disse mener den nye modellen gjør fornybarutbyggingen dyrere enn nødvendig.

Vindmølleindustrien ønsket isteden en fastprismodell (CfD), slik man har i Storbritannia, Tyskland og Nederland.Organisasjonen tror avtalen vil føre til at utbygingen av landvind begrenses betydelig i forhold til utbyggingen de siste årene.

Skrevet av Øyvind Lie - Europower

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?