02.05.2014

Bygger ut for en knapp milliard

TosdalenHelgelandskraft skal bygge fem kraftverk i Tosdalen. Leverandørene er allerede på plass og byggingen kan starte i mai. Foto: Helgelandskraft

Helgelandskraft har besluttet å iverksette utbygging av fem kraftverk i Tosbotn. Investeringsrammen er på 865 millioner inklusiv anleggsbidrag til nødvendige nettanlegg. Avtaler med leverandørene er i ferd med å undertegnes. Her inngår blant annet Voith Hydro og Brødrene Dahl.Det er nå besluttet at utbyggingen av Leiråa, Bjørnstokk, Tverråa, Storelva og Tosdalen skal starte opp. Samlet effekt blir på 46,5 MW, med en årsproduksjon på rundt 134 GWh. Byggingen starter i mai i år. Etter planen skal det første kraftverket stå klart allerede innen utgangen av neste år, mens hele utbyggingen skal være ferdigstilt i løpet av 2017.

Totalt vil investeringene beløpe seg til rundt 865 millioner kroner, noe som er den største enkeltinvesteringen i Helgelandskrafts snart 70 år lange historie.

Allerede i juni 2012 ga OED grønt lys til det som i sum vil bli blant de største pågående utbygginger av ny vannkraft Norge.

– Dette har vært en lang prosess og HelgelandsKraft startet arbeidet med disse anleggene allerede i 2004. Når konsesjonene på vannkraftanleggene kom i 2012 manglet det fortsatt konsesjon på 132 kV linjen fra Lande til Tosbotn. Denne konsesjonen kom først i oktober 2013, sier produksjonssjef Torkil Nersund i Helgelandskraft.

HelgelandsKraft har siden vedtakene kom fra OED arbeidet med både detaljprosjektering og gjennomføring av tilbudskonkurranser.

– Vi mener å ha oppnådd god konkurranse på de ulike leveranser men registrerer at prisnivået er høyt. I tillegg til kraftanleggene må det også gjøres store nettinvesteringer som må dekkes av produksjonsdivisjonen, sier Nersund.

Leverandører på plass

Helgelandskraft signerer i løpet av kort tid kontrakter med valgte leverandører og anleggsarbeidene vil være godt i gang innen utgangen av mai.

Bygg- og anleggeskontrakten er tildelt det islandske selskapet Istak.

– De har hatt en del prosjekter for Statens Veivesen og er kjent i området. Det gjorde nok at de fikk kjennskap til og viste interesse for vårt prosjekt, forteller Nersund til Europower.

Helgelandskraft har en rammeavtale med Voith Hydro om levering av generatorer og turbiner, så dermed er de leveransene klare.

Nersund kan i tillegg fortelle at Brødrene Dahl er tildelt kontrakt for rør og luker, lavspent og VVS skal leveres av Caverion, mens maskinsalkranene leveres av Kone Crane.

Trygg på utbyggingen

Produksjonssjefen mener det er gode sjanser for at byggingen kommer i gang allerede i mai. Han har også god tro på lønnsomhet i prosjektet selv om det er mange dystre spådommer om lønnsomhet i kraftproduksjon i de nærmeste årene.

-Det er jo dette vi skal holde på med. Dessuten er det mye kraftproduksjon som er blitt vedtatt bygget på tidspunkt da det ikke har sett så lovende ut, men som har vist seg på sikt å være lønnsomme, påpeker han overfor Europower.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?