Hjem > Siste nytt > Botnen: – Nesten ingen norsk vindkraft før i 2017

Botnen: – Nesten ingen norsk vindkraft før i 2017

Publisert 28.11.2012, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Dagens lave priser på elsertifikater gjør at det nesten ikke vil komme noe ny vindkraft i Norge før i 2017, sier analytiker Olav Botnen i Markedskraft.

– Det blir en forsinket utbygging av vindkraft i Norge, det kan man si utifra både manglende pris-signaler, sakte konsesjonsbehandling og vanskelig nett-tilgang for flere prosjekter. Derimot vil det komme desto flere vannkraftprosjekter, for det finnes ganske mange prosjekter som nesten kan klare seg på dagens kraftpriser alene, og så kommer elsertifikatinntektene på toppen, sier Botnen til Montel.

Montel skrev i går at vindparkene i Bjerkreim-klyngen (426 MW) i Rogaland tidligst vil komme i produksjon i 2016. Dette er de vindprosjektene som regnes som mest modne og nærmest realisering i Norge, men ingen investeringsbeslutninger er tatt.

Botnen sier at det gitt dagens langsiktige kraftpris på i underkant av 40 EUR/MWh kreves en elsertifikatpris på rundt 35 EUR/MWh for at vindkraftprosjekter skal settes i gang. I dag ligger prisen på 2016-kontrakten på 237 SEK/MWh, tilsvarende 27,58 EUR/MWh.

Markedskraft venter at prisene elsertifikatmarkedet vil komme opp på dette nivået en gang mellom 2014-16, når dagens store overskudd av elsertifikater er redusert.

– Da kan aktørene fatte investeringsbeslutninger, og så kommer vindparkene rundt to år etterpå. Vi snakker da om at vindkraftutbyggingene i Norge først kommer på plass i 2017 til 2018. Den norske vindkraften vil være sist i løypa i elsertifikatsystemet, og det er ikke sikkert man rekker å bygge så mye av den, sier Botnen.

– Kan utbyggingene bli så forsinket at man ikke rekker å nå 26,4 TWh-målet innen utgangen av 2020?

– Det tror jeg man klarer, men det kan bli et ”close race” mot klokken på slutten.

Vind tar tid
Rådgiver Andreas Thon Aasheim i vindkraftforeningen Norwea sier at det bortsett fra Midtfjellet trinn 2 (55 MW), ikke er tatt noen investeringsbeslutninger for vindmøller i Norge som vil komme inn under elsertfikatsystemet. Midtfjellet trinn 2 vil stå ferdig i 2013, og vil da produsere rundt 175 GWh sertifikatberettiget kraft.

– Det er flere grunner til at det ikke er tatt flere investeringsbeslutninger, men i første rekke er det ikke så mange prosjekter som er klare med konsesjon. En annen utfordring er nettilknytning, sier Aasheim.

Norwea regner med at det ikke vil ferdigstilles noen vindkraftutbygginger i Norge utløst av elsertifikatsystemet før Midtfjellet neste år.

For den andre store vindklyningen i Norge, på Fosen-halvøya, venter Norwea at OED vil gi endelig konsesjon før sommeren neste år. Men utbyggingen her må koordineres med Statnetts bygging av ny sentralnettlinje, noe som også tar tid. Norwea venter at Fosen-møllene kan komme på nett i 2017.

En annen joker er hva som skjer i innlandet i Norge, der blant annet Eon og Havgul har flere prosjekter i pipeline, påpeker Aasheim.

– Men det tar tid å få noe volum av betydning i Norge?

– Ja. Det passer også godt med profilen vi så i Sverige. Der tok det noen år før ting kom skikkelig i gang. Problemet er at vi ikke har luksus med tid. Sertifikatmarkedet har en frist i 2020, sier Aasheim.

Rikelig med vannkraft
Om det tar lang tid å bygge vindkraft i Norge, vil det derimot komme mye vannkraft.

– Vannkraftprosjektene vil gå sin gang så fort de kommer gjennom konsesjonsprosessen til NVE og OED, og denne utbyggingen vil fortsette med uforminsket styrke. Utbyggingen vil kanskje også gå raskere enn vi tror, sier Botnen.

Han viser blant annet til at NVE i sommer endret konsesjonsbehandlingen av småkraft, slik at konsesjoner blir behandlet gruppevis for å gjøre behandlingstiden for hvert enkelt prosjekt kortere.

Montel skrev i går om SKM Market Predictors nye elsertifkatanalyse som tror elsertifkatprisene vil komme opp i 35 EUR/MWh, gitt at kvotekurven blir strammet til med 4-5 TWh. (se egen sak)

Botnen deler analysen om at politikerne vil kunne komme til å stramme til kvotekurven ved kontrollstasjonen i 2015 for å løfte elsertprisene.

Men dette er ikke uten konsekvenser. Med en høyere elsertpris vil flere kraftprosjekter bli igangsatt, for eksempel vindkraftprosjekter i Sverige. Dermed vil kraftproduksjonen øke, noe som vil presse krafprisene nedover.

– Dermed trenger du enda høyere elsertifikatpriser for å sikre videre utbygging. Man er dermed inne i en ond sirkel hvis man ikke finner en måte å øke kraftforbruket på, eller klare å tilrettelegge for mer krafteksport for å hindre fallende kraftpriser, sier Botnen.

– Dette er et litt spesielt problem for Norge og Sverige, fordi man ikke har noen gammel termisk kraftproduksjon å fase ut slik som tilfellet er i resten av Europa. Den norske vannkraften lever i vårt perspektiv evig, og den svenske kjernekraften lever nesten evig hvis politikerne ikke endrer gjeldende rammebetingelser, sier Botnen.

EUR 1 = SEK 8,63

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
Oslo, Tuesday, 27 November 2012


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?