06.04.2016

Boligselskap får alle plusskundefordeler

Brettslag skal fra 20 februar neste år få muligheten til å få alle fordeler som er knyttet til plusskundeordningen. Foto: Morten Fredheim Solberg


(Europower) Det legges til rette for at boligselskap kan få alle fordelene ved å være plusskunder når de investerer i produksjon av fornybar elektrisitet. Det presiserer Olje- og energiminister Tord Lien.


Etter Stortingsdebatten om Endringer i energiloven har departementet mottatt flere spørsmål rundt boligselskaps mulighet til å bli plusskunde og få fellesmåling. Departementet presiserer nå at kravet fra 2010 om individuell måling av boenheter fortsatt gjelder, men det legges til rette for at man skal etterkommet innstillingen fra energi- og miljøkomiteen.


I deres innstilling (Prop. 35 L (2015-2016) står det følgende om plusskunder: «Flertallet mener derfor det er avgjørende at boligselskaper sikres retten til å etablere fellesmålere som plusskunder om det skal sikres lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet.».


Lien skriver i en melding i dag at han ønsker å imøtekomme dette. I meldingen fra departementet heter det videre:
«Det er ikke nødvendig å reversere kravet om individuell måling av boenheter for å legge til rette for dette. NVE har i samråd med Statnett utarbeidet en løsning som sikrer at kunder i boligselskap blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får fellesmålt produksjonen og fordelt den på alle abonnentene i boligselskapet.»


Ordningen vil være på plass fra 20. februar 2017 og ivaretar energi- og miljøkomiteens ønske om å sikre lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet, også i boligselskap.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?