Hjem > Siste nytt > Boligselskap får alle plusskundefordeler

Boligselskap får alle plusskundefordeler

Thomas Gundersen
Publisert 06.04.2016, sist oppdatert 05.09.2017

Brettslag skal fra 20 februar neste år få muligheten til å få alle fordeler som er knyttet til plusskundeordningen. Foto: Morten Fredheim Solberg


(Europower) Det legges til rette for at boligselskap kan få alle fordelene ved å være plusskunder når de investerer i produksjon av fornybar elektrisitet. Det presiserer Olje- og energiminister Tord Lien.


Etter Stortingsdebatten om Endringer i energiloven har departementet mottatt flere spørsmål rundt boligselskaps mulighet til å bli plusskunde og få fellesmåling. Departementet presiserer nå at kravet fra 2010 om individuell måling av boenheter fortsatt gjelder, men det legges til rette for at man skal etterkommet innstillingen fra energi- og miljøkomiteen.


I deres innstilling (Prop. 35 L (2015-2016) står det følgende om plusskunder: «Flertallet mener derfor det er avgjørende at boligselskaper sikres retten til å etablere fellesmålere som plusskunder om det skal sikres lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet.».


Lien skriver i en melding i dag at han ønsker å imøtekomme dette. I meldingen fra departementet heter det videre:
«Det er ikke nødvendig å reversere kravet om individuell måling av boenheter for å legge til rette for dette. NVE har i samråd med Statnett utarbeidet en løsning som sikrer at kunder i boligselskap blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får fellesmålt produksjonen og fordelt den på alle abonnentene i boligselskapet.»


Ordningen vil være på plass fra 20. februar 2017 og ivaretar energi- og miljøkomiteens ønske om å sikre lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet, også i boligselskap.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?