06.04.2016

Boligselskap får alle plusskundefordeler

Brettslag skal fra 20 februar neste år få muligheten til å få alle fordeler som er knyttet til plusskundeordningen. Foto: Morten Fredheim Solberg


(Europower) Det legges til rette for at boligselskap kan få alle fordelene ved å være plusskunder når de investerer i produksjon av fornybar elektrisitet. Det presiserer Olje- og energiminister Tord Lien.


Etter Stortingsdebatten om Endringer i energiloven har departementet mottatt flere spørsmål rundt boligselskaps mulighet til å bli plusskunde og få fellesmåling. Departementet presiserer nå at kravet fra 2010 om individuell måling av boenheter fortsatt gjelder, men det legges til rette for at man skal etterkommet innstillingen fra energi- og miljøkomiteen.


I deres innstilling (Prop. 35 L (2015-2016) står det følgende om plusskunder: «Flertallet mener derfor det er avgjørende at boligselskaper sikres retten til å etablere fellesmålere som plusskunder om det skal sikres lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet.».


Lien skriver i en melding i dag at han ønsker å imøtekomme dette. I meldingen fra departementet heter det videre:
«Det er ikke nødvendig å reversere kravet om individuell måling av boenheter for å legge til rette for dette. NVE har i samråd med Statnett utarbeidet en løsning som sikrer at kunder i boligselskap blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får fellesmålt produksjonen og fordelt den på alle abonnentene i boligselskapet.»


Ordningen vil være på plass fra 20. februar 2017 og ivaretar energi- og miljøkomiteens ønske om å sikre lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet, også i boligselskap.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?