06.04.2016

Boligselskap får alle plusskundefordeler

Brettslag skal fra 20 februar neste år få muligheten til å få alle fordeler som er knyttet til plusskundeordningen. Foto: Morten Fredheim Solberg


(Europower) Det legges til rette for at boligselskap kan få alle fordelene ved å være plusskunder når de investerer i produksjon av fornybar elektrisitet. Det presiserer Olje- og energiminister Tord Lien.


Etter Stortingsdebatten om Endringer i energiloven har departementet mottatt flere spørsmål rundt boligselskaps mulighet til å bli plusskunde og få fellesmåling. Departementet presiserer nå at kravet fra 2010 om individuell måling av boenheter fortsatt gjelder, men det legges til rette for at man skal etterkommet innstillingen fra energi- og miljøkomiteen.


I deres innstilling (Prop. 35 L (2015-2016) står det følgende om plusskunder: «Flertallet mener derfor det er avgjørende at boligselskaper sikres retten til å etablere fellesmålere som plusskunder om det skal sikres lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet.».


Lien skriver i en melding i dag at han ønsker å imøtekomme dette. I meldingen fra departementet heter det videre:
«Det er ikke nødvendig å reversere kravet om individuell måling av boenheter for å legge til rette for dette. NVE har i samråd med Statnett utarbeidet en løsning som sikrer at kunder i boligselskap blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får fellesmålt produksjonen og fordelt den på alle abonnentene i boligselskapet.»


Ordningen vil være på plass fra 20. februar 2017 og ivaretar energi- og miljøkomiteens ønske om å sikre lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet, også i boligselskap.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?