Hjem > Siste nytt > Blå regler for vindmøller

Blå regler for vindmøller

Publisert 16.10.2013, sist oppdatert 05.09.2017

2013.06.05+VindmølleFormuleringen «… vurdere tilpasninger i ordningen med el-sertifikater» i regjeringserklæringen betyr blant annet at avskrivningsregler skal bli likere de svenske. Foto: Haakon Barstad

Kilde: Europower

Den nye regjeringen kommer til å endre avskrivningsreglene på fornybar kraft. De vil også utvide sertifikatfristen i 2020.


Haakon BarstadHaakon Barstad Journalist i Europoer

Publisert: 16. oktober 2013, 08:14   Oppdatert: 16. oktober 2013, 08:23

POLI NOR

Regjeringserklæringen inneholder 18 punkter om kraftbransjen. I det andre punktet skriver Høyre og Frp at de vil «… vurdere tilpasninger i ordningen med el-sertifikater.»

De seks ordene kan få stor betydning for lønnsomheten ved utbygging av fornybar energi.

I går ble det kjent at Tord Lien (Frp) blir olje- og energiminister, men det er partiets nestleder Ketil Solvik-Olsen som blir samferdselsminister som utdyper hva ordene betyr i praksis.

– Vi vil prøve å gjøre en del endringer uten at vi har skissert detaljene ennå. Vi skal både se om det er mulig å gjøre noe med avskrivningsreglene for fornybar kraft, og endringer i sertifikatordningen både for eksisterende småkraft og nye prosjekter. Vi kan ikke garantere at vi vil få det til, men vi skal jobbe for det, sier han.

Nye avskrivningsregler

Den norske vindkraftbransjen har ropt høyt og lenge om å få like avskrivningsregler som det er i Sverige.

– Vi vil se på justeringer som gjør at de ulempene bransjen har i Norge blir mindre, og i beste fall helt eliminert, sier Solvik-Olsen.

Han viser til beregninger som viser at forskjellen i avskrivningsreglene utgjør 5 øre i kostnad per kWh.

– Når avskrivningsreglene er en så stor ulempe, må man skal ha rimelig gode vindforhold i Norge for å investere her, sier han.

Solvik-Olsen sammenligner fornybar energi også med oljebransjen.

– Det er viktig at fornybarnæringen får avskrivningsregler som rammer ganske likt i forhold til oljebransjen. Oljeinvesteringer kan i dag skrives av på seks år, mens vindmøller kan skrives av på mellom 16 og 18 år. Slik skal det ikke være, avskrivningsreglene bør være likere for alle typer energi. Det skal ikke være forskjell på olje og fornybar energi, sier Solvik-Olsen.

Endringer i sertifikatordningen må drøftes med Sverige, men endringer i norske avskrivningsregler kan gjøres uten å spørre svenskene om lov.

– Ja, det kan vi gjøre selv, sier Solvik-Olsen.

Fristen kan bli utsatt

Den andre endringen regjeringen vil gjøre, er å løse opp i den strenge 2020-fristen for elsertifikatene.

– I dag er det slik at hvis man ikke rekker 2020-fristen i Sverige, får man likevel selge sertifikater med unntak av de månedene man er forsinket. Men er man litt forsinket i Norge, får man ikke selge sertifikater i det hele tatt. Det gjør at det er svært høy risiko å investere i Norge, og risikoen blir større jo nærmere fristen vi kommer. Hvis man er godt i gang er 2020-fristen ikke noe problem, men er man fortsatt i planleggingen er den absolutte fristen krevende. Det tar tid å få på plass konsesjon, kontrakter og entreprenører, og risikoen for å ikke rekke fristen er så stor at investorer ender opp med å investere i Sverige i stedet. Ressursgrunnlaget er minst like godt i Norge, og vi vil gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar energi i Norge, sier Solvik-Olsen.

Konkrete detaljer vil han foreløpig ikke si noe om.

– Detaljene må vi komme tilbake til. Det vil være naturlige at vi ganske kjapt etablerer kontakt med svenskene og ser hvilke endringer de kan akseptere. Målsetningen vår er at ordningen blir mest mulig lik i begge landene, sier han.

– Hvor sannsynlig er det å få til endringer?

– Jeg vil si at det i hvert fall ikke er usannsynlig, men at vi ikke kan gi noen garantier. Men bransjen får i hvert fall en regjering som ønsker å få til endring. Vi ønsker å spille mer på lag med bransjen enn det den avgående regjeringen har gjort, sier han.

(Denne artikkelen er i hovedsak hentet fra oktobernummeret av Energi.)


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?