Hjem > Siste nytt > BKK ser muligheter for sol

BKK ser muligheter for sol

Publisert 10.09.2014, sist oppdatert 05.09.2017

BKK+og+sol

Europower Mona Adolfson

F.v: Simona Petroncini, Alexander Svanbring, Ina K. Thorstensen Kindem og Astrid Håvik i BKK kartlegger solenergi-potensialet. Foto: BKK

Det finnes bare et fåtall offisielle værstasjoner i Norge som måler solinnstråling. BKK har tatt grep og montert en egen solmåler på taket. De har forventninger om at et nytt marked vil åpne seg.

- Denne måleren måler gjennomsnittlig solinnstråling i watt per kvadratmeter. Dataene vi får inn, kan vi i ettertid bearbeide for å finne gjennomsnittlig solinnstråling per dag, per uke, måned eller år, sier prosjektleder Alexander Svanbring.

BKKs solmåler på Kokstad skal samle inn soldata i ett år.

- Vi meteorologer har historisk ikke vært særlig opptatt av måling av solinnstråling i Norge, og derfor er ikke dataene som finnes gode nok. Skal vi etter hvert ha kunnskap om potensialet for å produsere kraft og varme fra solen, så er det nyttig å ha pålitelige analyser av ressursgrunnlaget, og det er vi i gang med å skaffe oss nå, sier meteorolog Ina K. Thorstensen Kindem.

Nytt marked

BKK forventer at flere vil få øynene opp for solen i Norge.

- I forbindelse med oppføring av nye bygg eller rehabilitering av eksiterende, er det en økende interesse for å benytte lokale fornybare energikilder, eksempelvis sol eller jordvarme, til å forsyne byggene direkte med kraft, varme eller kjøling. BKK har kompetanse på bruk av energi og styring av energisystemer. Vi ønsker å ta totalansvaret for å utvikle, eie og drifte lokale energiløsninger for kunden. Dette er et marked som er spennende, men ikke helt modent. Mer kunnskap om ressursgrunnlaget er nødvendig, og derfor kartlegger vi nå solpotensialet, sier forretningsutvikler Astrid Håvik.

Beliggenhet avgjør

Solenergien som treffer jordkloden i løpet av et år tilsvarer om lag 15 000 ganger hele verdens årlige energibruk. Men solenergiressursene varierer med geografisk beliggenhet, og i Norge varierer solinnstrålingen også sterkt med årstiden, og om man befinner seg sør eller nord i landet. Faktisk er det forskjeller også i en by som Bergen.

- I Bergen er det kun én offisiell målestasjon som samler soldata, og den ligger på Florida. Med bakgrunn i funn jeg gjorde i arbeidet med masteroppgaven, har jeg en forventning om at solenergipotensialet vil vise seg å være bedre på Kokstad enn på Florida, sier Svanbring.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?