Hjem > Siste nytt > Ber vannkraftutbyggere manne seg opp

Ber vannkraftutbyggere manne seg opp

Thomas Gundersen
Publisert 18.03.2015, sist oppdatert 05.09.2017

Olje og energiminister Tord Lien (Frp) etterlyser konsesjonssøknader på stor vannkraft. Han mener kraftutbyggerne nå må manne seg opp. Foto: Haakon Barstad

(Europower) Olje- og energiminister Tord Lien etterlyser konsesjonssøknader på stor vannkraft fra bransjeaktørene. Han mener det ikke bare vil være bra, men også nødvendig når vi får inn mye uregulerbar kraft.  Han ber kraftutbyggerne manne seg opp.

Tord Lien dro igjen opp mulighetene som ligger i stor vannkraftutbygging. I sofadialogen under Vinterkonferansen minnet han forsamlingen om at det ikke vedtatt noe i forhold til å hindre utbygging av større norsk vannkraftproduksjon. Det er kun nevnt i en nyttårstale.

– Lovverket er slik det alltid har vært. Lovverket er så gammelt at det er snart 100 år. Det ligger der fortsatt. Men poenget er at jeg kan ikke gi konsesjoner som ingen har søkt om, sa statsråden i en kommentar til Europower etter at han hadde forlatt salen under Vinterkonferansen.

– Jeg må jo få de folkene der til å begynne å jobbe med saken. Jeg kan ikke sitte i OED å være svær i kjeften, når jeg ikke har noen konsesjoner å gi. De må jo manne seg opp og begynne å søke, sa Lien og pekte inn i konferansesalen som rommet toppledere fra alle de største kraftselskapene i Norge, samt noen til.

Lien venter altså på utspill i fra kraftprodusentene som foreløpig ikke har sendt så mange søknader om utbygging av større vannkraft. Han etterlyser nå konsesjonssøknader for stor vannkraft.

– Ja, vi er helt avhengige av det. Skal vi kunne levere på regjeringens ambisjon om å bidra til et mer fornybart Europa. Et robust og sikkert energisystem i Europa i fremtiden må vi ha mer vindkraft. Men skal vi klare det uten at vi må bygge oss i hjel med nye kraftlinjer og gjøre dette til en kostnad for intensiviteten i kraftsystemet, så må vi også ha mer regulerbar vannkraft inn, sa Lien.

Han la også til at det jo er viktig å se på at stor vannkraftproduksjon fortsatt er den suverent mest lønnsomme måten å produsere kraft på som finnes i verden.

– Ferdig snakket, konkluderte statsråden.

Ikke mangel på vilje

Ifølge Steinar Bysveen, konserndirektør konsernutvikling i Statkraft er det ikke mangel på vilje til å lage søknader som er problemet. Han mener mer det er gitt alle forhold, som for eksempel verneplaner, hva det er behov for av mere kraft og hvor lett er det å løfte store investeringer på vannkraft i Norge.

– Det er nok mer denne typen fundamentale forhold som bestemmer hvorvidt det blir fremmet prosjekter eller ei. Det dreier seg både om behovet for kraft, hvordan man se på prisprognoser, usikkerhet, sa Bysveen i en kommentar til Europower.

Han forteller videre at det fortsatt er rom for å bygge ut noe innenfor verneplaner, men at dette ikke er så veldig store prosjekter. Mer i mellomkategorien.

– I Statkraft har vi stort sett snudd alle prosjekter og gjør det kontinuerlig så det er i hovedsak lønnsomhetsgrunner til at det ikke kommer flere søknader enn det gjør fra oss i Statkraft, forklarte konserndiretøren.

Ingen fremtid i kjernekraft

Energiminister Tord Lien ser også sammenhengen med at kjernekraftproduksjon etter all sannsynlighet er på vei ut i både Tyskland og også resten av Europa med tid og stunder. Han ser heller ingen stor fremtid for svensk kjernekraft, selv om han i utgangspunktet ikke vil mene noe om det og også understreker at han slett ikke er noen motstander av kjernekraft, snarere tvert imot.

- Å tro at EU skal gå tilbake på sikkerhetskravene er helt usannsynlig. Med det utgangspunktet så er atomkraft i ferd med å bli utpriset. Det betyr ikke at det vil forsvinne over natten, men at det blir bygget mange flere atomkraftverk, det har jeg ikke noe tro på, sier Lien.

Så da er det stor norsk vannkraft og kabler som gjelder?

– Mer kabler er jeg ikke sikker på om jeg på stående fot kvitterer ut. På lang sikt, på veldig lang sikt, så vil det komme mer kabler. Men vi skal innfase 2800 MW i 2021 og da må vi finne ut hva det gjør med kraftsystemet før vi skal bygge flere kabler. Men på lang sikt vil det komme flere kabler, avslutter Lien.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?