23.03.2017

Ber Stortinget trappe opp elbil-satsingen i borettslag

Foto: enerWE - Anders Lie Brenna

(enerWE) enerWE har i en serie artikler gått opp problemstillingene knyttet til lading av av elbiler i borettslag. Utfordringene er mange, og det er en type «høna eller egget»-problematikk der utbyggerne ikke vil ta kostnaden før elbilene blir utbredt nok samtidig som beboerne ikke vil kjøpe elbil før de kan få ladet i borettslaget.

Nå har stortingsrepresentantene Abid Raja fra Venstre og Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås fra SV stilt et representantforslag på Stortinget for å få fart på elbilladingen i borettslag.

– Stortinget har gjort vedtak som betyr at nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler. For å få til det, trengs det en plan for opptrapping, samt at muligheten for å lade elbil i blokkbebyggelse, borettslag og sameier må bli betydelig bedre, skriver de i sitt forslag.

Forslagsstillerne påpeker at det er en rekke utfordringer knyttet til å sette opp elbilladere i borettslag, og at det er for vanskelig for beboerne å få gjennomslag for å sette opp ladepunkter. De vil ha en statsstøttet rådgivningstjeneste finansiert av Enova, samt en støtteordning. Selve ladepunktet skal likevel betales av hver enkelt bruker eller borettslag.

Stortingsrepresentantene mener også at regelverket må oppdateres slik at det kommer inn krav om at det legges tilrette for lading av elbiler.

– Et slikt krav bør utformes slik at grunninfrastrukturen er på plass, så kan selve ladepunktene settes opp ved behov, skriver forslagsstillerne.

Her er forslaget:


  1. Stortinget ber regjeringen opprette en rådgivningstjeneste finansiert av Enova hvor boligbygg kan få rådgivning knyttet til installasjon av ladepunkt i fellesgarasjer o.l. Rådgivingstjenesten kan oppettes i samarbeid med kommunene.
  2. Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å opprette en utløsende støtteordning hvor boligbygg kan søke om støtte til nødvendige infrastrukturinvesteringer for å tilby beboere å sette opp ladepunkt. Selve ladepunktet bekostes av den enkelte bruker eller borettslag.
  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at det i nasjonalt regelverk for nybygg og rehabilitering av bygg stilles krav om tilrettelegging for ladepunkter på alle biloppstillingsplasser.
  4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til utforming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag, eierseksjonssameier og sameier rett til å anlegge ladepunkt med mindre det foreligger saklig grunn for det.
  5. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 foreslå en opptrappingsplan for å nå målet om at nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler, med en viktig milepæl i 2021.
  6. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 foreslå en plan for hvilken virkemiddelbruk man planlegger for å nå målet om at nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler.

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?