Hjem > Siste nytt > Ber igjen om forbud mot forskudd

Ber igjen om forbud mot forskudd

Thomas Gundersen
Publisert 14.10.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Forbrukerombud Gry Nergård


Forbrukerombudet vil igjen be om forbud mot forskuddsfakturering av strøm.


Europower: Forbrukerombudet går hardt ut mot forskuddsfakturering og håper at NVE vil gå tilbake til sitt opprinnelige forslag om å forby dette. Om det ikke går ønsker ombudet maks fire uker forskudd.

Forbrukerombudet frykter at det vil gå ut over strømkundene dersom ikke forskuddsfakturering forbys. I et annengangs høringssvar til NVE, skriver Forbrukerombud Gry Nergård at hun ikke ser tungtveiende grunner for at det opprinnelige forslaget om totalt forbud mot forskuddsfakturering skulle trekkes.

Les også: Styr unna forskuddsbetaling på strøm!

Et problem for bransjen
Forbrukerombudet er klar i talen når det gjelder muligheten for forskuddsfakturering. Hun viser også til at Forbrukerombudet flere ganger siden kraftmarkedet ble liberalisert, har opplevd at kraftleverandører har gått konkurs og påført tusenvis av kunder til dels betydelige økonomiske tap.

– Jeg kan ikke gi min tilslutning til Energi Norges beskrivelse av at dette ikke har vært et problem i kraftbransjen. Jeg gjentar at problemer knyttet til forskuddsbetaling av kraft har vært det største forbrukerproblemet Forbrukerombudet har sett i forbindelse med vårt tilsyn med kraftmarkedet, skriver Nergård i sitt høringssvar.

Forbrukerombudet peker også på at de jevnlig mottar klager fra forbrukere som reagerer på det de mener er urimelig høye forskuddsfaktureringer fra kraftleverandører.

Må ta hensyn til kundene ikke bransjen
Det opprinnelige forslaget fra NVE, der ingen form for forskuddsbetaling var tillatt, skapte en del turbulens blant kraftselskapene og flere tok til orde for at dette ble alt for strengt og at det også ville bidra til å økte etableringshindre for nye leverandører.

– Det er etter min vurdering viktigere å sikre at forbrukerne har gode rettigheter enn at aktører som ikke er solide nok til å overleve uten forskuddsbetaling skal få muligheten til å etablere seg i kraftmarkedet, skriver Forbrukerombudet til NVE.

Uenig med Energi Norge
Forbrukerombudet er klar over at det kan bli vanskelig å få til nok en reversering av forslaget, men ønsket likevel å påpeke sitt standpunkt i sitt høringssvar Om det vil medføre noen endringer, kan vel kanskje være

– Vi mener det er riktig å kommentere det som er kommet som motargumenter. Jeg er ikke enig med Energi Norge i at dette ikke har vært et problem for bransjen. Vi har mange eksempler på kunder som har tapt tusenvis av kroner på strømleverandører som har gått konkurs. Riktignok er det en stund siden sist, men det er mulig at historien kan gjenta seg og det verste som kan skje en forbruker er at man nikke får levert den varen man allerede har betalt for, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i en kommentar til Europower. Om dette vil medføre at NVE tar en ny runde på forskuddsbetaling, gjenstår nå og se.

Les også: Dropper forskuddsbetaling på strøm.

Maks fire uker
Mest trolig er det nok likevel at det er NVEs andre og reviderte forslag som til slutt vil få gjennomslag. Her er Forbrukerombudet enig i mye av hva som legges til grunn for beregning av forskudd. De mener imidlertid at en forskuddsbetaling på inntil 10 uker er alt for mye og rett og slett gir noen av dagens leverandører muligheten til å utvide tidsperioden for forskudd.

– I perioder der prisene er høye og forbruket er høyt vil dette kunne utgjøre relativt store beløp, anslagsvis to-tre tusen kroner for strømkunder med et gjennomsnittlig årlig forbruk på 20.000 kWh. Forbrukerombudet mener derfor at muligheten for forskuddsfakturering bør begrenses ytterligere, og er av den oppfatning at perioden ikke bør overstige fire uker, skriver Nergård i høringsuttalelsen.

Haug legger til at dette er mer i tråd med den praksisen som mange kraftleverandører nå følger, med månedlig fakturering.

– Med fire uker har man en viss trygghet, med ti uker, kan man risikere å bli forskuddsfakturert for hele vinterperioden med den høyeste prisen, kommenterer han.

Bakgrunn: NVE vil ha slutt på forhåndsfakturering.

NVE vil nå vurdere de innkomne forslag til endringer i kontroll- og avregningsforskriften, for så å ta en endelig beslutning. Det tas sikte på at endringene skal tre i kraft 1. juli 2015.
I tillegg til høringsuttalelsen fra Forbrukerombudet har NVE fått inn ytterligere 16 høringsinnspill.

– Nå har fristen nettopp gått ut og vi vil gjennomgå høringssvarene. Det er ikke mulig å si noe presist om når vi vil fatte et vedtak, men det er per i dag ikke noe som skulle tilsi at vi vil endre på målet om at endringene i forskriften skal tre i kraft fra 1. juli neste år, sier Rådgiver Ivar Munch Clausen i NVE til Europower.

Europower (Mona Adolfsen)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?