06.06.2014

Bellona i stuss over Utsira-glede

forsiden-jubileumsmagasinet-248x320Oslo (NTB-Mats Rønning): De positive uttalelsene fra regjeringen og Statoil om Utsira-avtalen på Stortinget vekker forundring hos miljøstiftelsen Bellona.

– Har de lest innstillingen fra energi- og miljøkomiteen godt nok? Det kan hende enkelte setter kaffen i halsen når de leser den litt nøyere, sier Janne Stene som leder Bellonas klima og energiarbeid.

Hun mener Olje- og energidepartementet og selskapene med Statoil i spissen sitter igjen med skjegget i postkassen og at Stortinget i realiteten har overkjørt regjeringen i saken.

– Innstillingen viser at Stortinget ikke stoler på regjeringens evne til å håndtere Utsira– utbyggingen til beste for samfunnet eller Statoils vilje til å legge fram korrekte analyser, sier hun.

Enighet

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet sto utenfor den opprinnelige Utsira-avtalen som ble lagt fram av en samlet opposisjon 16. mai. Men etter nye runder i energi- og miljøkomiteen ble en enstemmig innstilling presentert torsdag kveld.

Den sier at alle fire feltene på Utsirahøyden skal elektrifiseres gjennom en såkalt områdeløsning. Dette skal skje så snart som mulig og senest innen 2022. I ettertid har alle partier framstilt kompromisset som en seier, rett nok med ulike utgangspunkt. Selv olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var torsdag fornøyd med utfallet av saken, til tross for at regjeringspartiene hele tiden har beskrevet Stortingets prosess som uryddig.

– Regjeringen har hele tiden hatt som mål å få til kraft fra land til alle feltene på Utsira, sa Lien.

Statoil er også tilfreds og lover at en områdeløsning for hele Utsirahøyden skal være på plass i 2022 – uten at dette forsinker utbyggingen av Johan Sverdrup, det største feltet på Utsirahøyden.

– Statoil vil arbeide videre med Johan Sverdrup i henhold til plan og pågående studier for første byggetrinn, uten utsettelser, sa pressetalsmann Ørjan Heradstveit i Statoil til NTB torsdag.

Flere punkter

– Når Statoil og Lien uttaler seg slik, er det grunn til å spørre om tilhengerne av full elektrifisering har grunn til å juble. Etter min mening har de det, sier Stene og viser blant annet til at Oljedirektoratet skal gi sin vurdering av hvor raskt Utsira kan elektrifiseres uten forsinkelser.

– Stortinget stoler med andre ord ikke på beregningene som har vært foretatt av Statoil. De ber reguleringsmyndighetene uttale seg, sier Stene.

Hun mener også at Stortinget har sikret seg mot at uenighet mellom selskapene som er involvert i prosjektene, vil legge hindringer i veien.

– En av grunnene til at vi ikke får en fullelektrifisering fra oppstart er uenighet om hvordan regningen skal fordeles. At fordelingen nå skal avklares og løsningen for dette fremmes til våren, setter et press på både selskapene og regjeringen, framholder hun.

Stene leser også innstillingen slik at landanlegget for elektrifisering allerede i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen skal dimensjoneres for kraftforsyning til hele området og at en kabelforbindelse skal etablerers i oppstartsfasen.

– Oppstartsfase kan selv ikke av regjeringen eller Statoil tolkes til å være fase to. Med andre ord forutsetter Stortinget at plattformen som nå ligger på tegnebrettet bygges slik at de tre øvrige feltene Edvard Grieg, Gina Krogh og Ivar Aasen kan kobles til, sier hun. (©NTB)

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?