23.06.2014

Bedre informasjonsutveksling i kraftmarkedet

ove_liteNVE foreslår å endre reglene for måling og avregning av strøm for å legge til rette for etablering av nordisk regulerkraftavregning (NBS) og nasjonal IKT-løsning for utveksling av måleverdier (Elhub).

- Vi tar nå et tydelig skritt mot et felles nordisk sluttbrukermarked ved å foreslå regelendringer som gjør det enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene. Etablering av den nasjonale Elhub-løsningen er viktig for å modernisere kraftbransjen, og vil bidra til effektiv informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftmarkedet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Forslag til endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester er sendt på høring.  Frist for å sende inn kommentarer til NVE er 1. oktober 2014.

Nordisk regulerkraftavregning (Nordic Balance Settlement, NBS) bringer kraftmarkedet et skritt nærmere et nordisk sluttbrukermarked ved at den legger til rette for felles regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige. Det er etablert et nordisk selskap som skal stå for avregningen av regulerkraft, altså den kraften som benyttes i kraftsystemet slik at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon. En felles avregningssentral for landene vil være mer effektivt enn tre nasjonale sentraler som i dag. Det vil dermed bli enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene.

NVE har pålagt Statnett å utvikle et nasjonalt IKT-system (Elhub). som skal gi en mer effektiv informasjonsutveksling og avregning i det norske kraftmarkedet. Elhub-en vil legge til rette for bedre utnyttelse av smarte strømmålere (AMS) gjennom effektiv og sikker utveksling av målerverdier mellom nettselskap, kraftleverandører og andre tjenestetilbydere. Elhub-en bidrar også til et tydeligere skille mellom monopol- og markedsaktører, og dermed til økt konkurranse og innovasjon i kraftbransjen.

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?