23.06.2014

Bedre informasjonsutveksling i kraftmarkedet

ove_liteNVE foreslår å endre reglene for måling og avregning av strøm for å legge til rette for etablering av nordisk regulerkraftavregning (NBS) og nasjonal IKT-løsning for utveksling av måleverdier (Elhub).

- Vi tar nå et tydelig skritt mot et felles nordisk sluttbrukermarked ved å foreslå regelendringer som gjør det enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene. Etablering av den nasjonale Elhub-løsningen er viktig for å modernisere kraftbransjen, og vil bidra til effektiv informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftmarkedet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Forslag til endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester er sendt på høring.  Frist for å sende inn kommentarer til NVE er 1. oktober 2014.

Nordisk regulerkraftavregning (Nordic Balance Settlement, NBS) bringer kraftmarkedet et skritt nærmere et nordisk sluttbrukermarked ved at den legger til rette for felles regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige. Det er etablert et nordisk selskap som skal stå for avregningen av regulerkraft, altså den kraften som benyttes i kraftsystemet slik at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon. En felles avregningssentral for landene vil være mer effektivt enn tre nasjonale sentraler som i dag. Det vil dermed bli enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene.

NVE har pålagt Statnett å utvikle et nasjonalt IKT-system (Elhub). som skal gi en mer effektiv informasjonsutveksling og avregning i det norske kraftmarkedet. Elhub-en vil legge til rette for bedre utnyttelse av smarte strømmålere (AMS) gjennom effektiv og sikker utveksling av målerverdier mellom nettselskap, kraftleverandører og andre tjenestetilbydere. Elhub-en bidrar også til et tydeligere skille mellom monopol- og markedsaktører, og dermed til økt konkurranse og innovasjon i kraftbransjen.

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?