23.06.2014

Bedre informasjonsutveksling i kraftmarkedet

ove_liteNVE foreslår å endre reglene for måling og avregning av strøm for å legge til rette for etablering av nordisk regulerkraftavregning (NBS) og nasjonal IKT-løsning for utveksling av måleverdier (Elhub).

- Vi tar nå et tydelig skritt mot et felles nordisk sluttbrukermarked ved å foreslå regelendringer som gjør det enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene. Etablering av den nasjonale Elhub-løsningen er viktig for å modernisere kraftbransjen, og vil bidra til effektiv informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftmarkedet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Forslag til endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester er sendt på høring.  Frist for å sende inn kommentarer til NVE er 1. oktober 2014.

Nordisk regulerkraftavregning (Nordic Balance Settlement, NBS) bringer kraftmarkedet et skritt nærmere et nordisk sluttbrukermarked ved at den legger til rette for felles regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige. Det er etablert et nordisk selskap som skal stå for avregningen av regulerkraft, altså den kraften som benyttes i kraftsystemet slik at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon. En felles avregningssentral for landene vil være mer effektivt enn tre nasjonale sentraler som i dag. Det vil dermed bli enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene.

NVE har pålagt Statnett å utvikle et nasjonalt IKT-system (Elhub). som skal gi en mer effektiv informasjonsutveksling og avregning i det norske kraftmarkedet. Elhub-en vil legge til rette for bedre utnyttelse av smarte strømmålere (AMS) gjennom effektiv og sikker utveksling av målerverdier mellom nettselskap, kraftleverandører og andre tjenestetilbydere. Elhub-en bidrar også til et tydeligere skille mellom monopol- og markedsaktører, og dermed til økt konkurranse og innovasjon i kraftbransjen.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?