Vi opplever treghet i Min side for øyeblikket. Vi håper å løse dette raskt!

Hjem > Siste nytt > Bedre informasjonsutveksling i kraftmarkedet

Bedre informasjonsutveksling i kraftmarkedet

Publisert 23.06.2014, sist oppdatert 05.09.2017

ove_liteNVE foreslår å endre reglene for måling og avregning av strøm for å legge til rette for etablering av nordisk regulerkraftavregning (NBS) og nasjonal IKT-løsning for utveksling av måleverdier (Elhub).

- Vi tar nå et tydelig skritt mot et felles nordisk sluttbrukermarked ved å foreslå regelendringer som gjør det enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene. Etablering av den nasjonale Elhub-løsningen er viktig for å modernisere kraftbransjen, og vil bidra til effektiv informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftmarkedet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Forslag til endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester er sendt på høring.  Frist for å sende inn kommentarer til NVE er 1. oktober 2014.

Nordisk regulerkraftavregning (Nordic Balance Settlement, NBS) bringer kraftmarkedet et skritt nærmere et nordisk sluttbrukermarked ved at den legger til rette for felles regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige. Det er etablert et nordisk selskap som skal stå for avregningen av regulerkraft, altså den kraften som benyttes i kraftsystemet slik at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon. En felles avregningssentral for landene vil være mer effektivt enn tre nasjonale sentraler som i dag. Det vil dermed bli enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene.

NVE har pålagt Statnett å utvikle et nasjonalt IKT-system (Elhub). som skal gi en mer effektiv informasjonsutveksling og avregning i det norske kraftmarkedet. Elhub-en vil legge til rette for bedre utnyttelse av smarte strømmålere (AMS) gjennom effektiv og sikker utveksling av målerverdier mellom nettselskap, kraftleverandører og andre tjenestetilbydere. Elhub-en bidrar også til et tydeligere skille mellom monopol- og markedsaktører, og dermed til økt konkurranse og innovasjon i kraftbransjen.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?