23.06.2014

Bedre informasjonsutveksling i kraftmarkedet

ove_liteNVE foreslår å endre reglene for måling og avregning av strøm for å legge til rette for etablering av nordisk regulerkraftavregning (NBS) og nasjonal IKT-løsning for utveksling av måleverdier (Elhub).

- Vi tar nå et tydelig skritt mot et felles nordisk sluttbrukermarked ved å foreslå regelendringer som gjør det enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene. Etablering av den nasjonale Elhub-løsningen er viktig for å modernisere kraftbransjen, og vil bidra til effektiv informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftmarkedet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Forslag til endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester er sendt på høring.  Frist for å sende inn kommentarer til NVE er 1. oktober 2014.

Nordisk regulerkraftavregning (Nordic Balance Settlement, NBS) bringer kraftmarkedet et skritt nærmere et nordisk sluttbrukermarked ved at den legger til rette for felles regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige. Det er etablert et nordisk selskap som skal stå for avregningen av regulerkraft, altså den kraften som benyttes i kraftsystemet slik at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon. En felles avregningssentral for landene vil være mer effektivt enn tre nasjonale sentraler som i dag. Det vil dermed bli enklere for kraftleverandører å etablere seg på tvers av landegrensene.

NVE har pålagt Statnett å utvikle et nasjonalt IKT-system (Elhub). som skal gi en mer effektiv informasjonsutveksling og avregning i det norske kraftmarkedet. Elhub-en vil legge til rette for bedre utnyttelse av smarte strømmålere (AMS) gjennom effektiv og sikker utveksling av målerverdier mellom nettselskap, kraftleverandører og andre tjenestetilbydere. Elhub-en bidrar også til et tydeligere skille mellom monopol- og markedsaktører, og dermed til økt konkurranse og innovasjon i kraftbransjen.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?