26.08.2016

Batterilagring snart et godt verktøy mot effektknapphet

National Grid har innhentet bud på levering av inntil 200 megawatt lagringskapasitet, for å styrke effektbalansen i nettet i en situasjon med stadig større innfasing av fornybar energi fra vind- og solkraftverk. Illustration photo: Morten Fredheim Solberg

(Europower) Den britiske systemoperatøren kunngjør fredag resultatet av en budrunde som viser at lagring av elektrisitet i batterier nærmer seg et nivå hvor dette kan håndtere plutselige behov for ekstra effekt i overføringsnettet.

National Grid har innhentet bud på levering av inntil 200 megawatt lagringskapasitet, om lag tilsvarende effekten til et mindre, britisk kraftverk, for å styrke effektbalansen i nettet i en situasjon med stadig større innfasing av fornybar energi fra vind- og solkraftverk, skriver Bloomberg News.

For å stimulere til konkurranse i markedet, vil ingen anbyder få kontrakt for større effekt enn 50 megawatt.

Nyhetstjenesten mener at budrunden vil gi lagringssektorens største kontrakt for inneværende år, i et marked som ventes å installere utstyr for 5,1 milliarder dollar i 2020, ifølge analyseforetaket Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Lagring i fornybar nøkkelrolle

Lagring spiller en nøkkelrolle i miljøtilpasningen i kraftselskapenes nett, ved å gjøre det mulig for nettverkssjefer å håndtere høyere volum av varierende kraftmengder fra vind og sol.

- Programmet er en stor fremgang for energilagring. Hittil har lagringsaktiviteten for det meste bestått av enkeltstående demonstrasjonsprosjekter finansiert av den britiske reguleringsmyndigheten Ofgem, sier analytiker Logan Goldie-Scot i BNEF.

Lagringskontraktene vil ifølge nyhetstjenesten kunne markere et vendepunkt for enkelte av de 37 selskapene som har lagt inn bud.

Må levere i minst 15 minutter

Dette dreier seg blant annet om kraftselskaper som AES Group, Engie, EDF Energy og Vattenfall; elektronikkprodusenter som Delta Electronics; og spesialister som Open Energi.

Den som skal gå seirende ut av National Grids anbudsrunde, må være i stand til å levere strøm på ett sekunds varsel, og levere 100 prosent av den effekten selskapet har tilbudt, i minst 15 minutter.

Selv om anbudsrunden er relativt liten, og i bunn og grunn et pilotprosjekt, vil den kunne bane vei for fremtidige runder og større investeringer, skriver Bloomberg News.

-Vei inn for en ny teknologi

For øyeblikket er det batterier som er den aktuelle valgmuligheten for investorer og for National Grid. De fleste av disse enhetene er basert på litium, en større versjon av kraftpakkene som benyttes i elbiler og mobiltelefoner.

National Grids invitasjon til anbud for «Enhanced Frequency Response» (EFR) var teknologinøytral, men 34 av de 37 anbudene som ble levert, baserer seg på batteriløsninger, sier Gillian West, en talsperson for National Grid, til nyhetstjenesten.

- Etter hvert som hurtigvirkende batteriteknologi blir finansielt levedyktig, er EFR en økonomisk løsning, som også skaper en vei inn i markedet for en ny type teknologi, sier West.

Vindmøller dekket 130% av dansk døgnforbruk

Vindmøller produserte søndag for første gang mer strøm enn danskene hadde bruk for over et helt døgn, ifølge foreløpige tall fra Energinet.

Les mer

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?