14.07.2014

Avviser alle vindmølle-klager

Engerfjellet+i+Nord-OdalEuropower. Stein Arild Iglebaek.

I januar ga NVE Eon konsesjon til utbygging av Sonkjølen og her på Engerfjellet. Nå er også klagene avvist og oversendt OED. Foto: Sweco

32 personer og organisasjoner har klagd på vindkraftplanene i grenseområdene mellom Nes og Nord-Odal. NVE avviser imidlertid alle klagene, som nå havner på departementets bord.

– Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre vårt vedtak av 30.1.2014. Klagene oversendes derfor Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse, skriver NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i en oppsummering av alle klagene mot vindkraftplanene, melder raumnes.no

I slutten av januar i år ga NVE selskapet E.ON konsesjon for utbygging av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. Det har altså medført en rekke klager.

NVE mottok 33 klager, men en klage fra Nes videregående skole er avvist da den ikke er fremmet av en part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. De øvrige 32 klagene er altså behandlet og kommentert, og NVE har konkludert med at ingen av klagene inneholder momenter som gjør at de vil endre sitt konsesjonsvedtak. Vedtaket er samtidig et samtykke til ekspropriasjon der det er nødvendig.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?