14.07.2014

Avviser alle vindmølle-klager

Engerfjellet+i+Nord-OdalEuropower. Stein Arild Iglebaek.

I januar ga NVE Eon konsesjon til utbygging av Sonkjølen og her på Engerfjellet. Nå er også klagene avvist og oversendt OED. Foto: Sweco

32 personer og organisasjoner har klagd på vindkraftplanene i grenseområdene mellom Nes og Nord-Odal. NVE avviser imidlertid alle klagene, som nå havner på departementets bord.

– Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre vårt vedtak av 30.1.2014. Klagene oversendes derfor Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse, skriver NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i en oppsummering av alle klagene mot vindkraftplanene, melder raumnes.no

I slutten av januar i år ga NVE selskapet E.ON konsesjon for utbygging av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. Det har altså medført en rekke klager.

NVE mottok 33 klager, men en klage fra Nes videregående skole er avvist da den ikke er fremmet av en part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. De øvrige 32 klagene er altså behandlet og kommentert, og NVE har konkludert med at ingen av klagene inneholder momenter som gjør at de vil endre sitt konsesjonsvedtak. Vedtaket er samtidig et samtykke til ekspropriasjon der det er nødvendig.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?