14.07.2014

Avviser alle vindmølle-klager

Engerfjellet+i+Nord-OdalEuropower. Stein Arild Iglebaek.

I januar ga NVE Eon konsesjon til utbygging av Sonkjølen og her på Engerfjellet. Nå er også klagene avvist og oversendt OED. Foto: Sweco

32 personer og organisasjoner har klagd på vindkraftplanene i grenseområdene mellom Nes og Nord-Odal. NVE avviser imidlertid alle klagene, som nå havner på departementets bord.

– Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre vårt vedtak av 30.1.2014. Klagene oversendes derfor Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse, skriver NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i en oppsummering av alle klagene mot vindkraftplanene, melder raumnes.no

I slutten av januar i år ga NVE selskapet E.ON konsesjon for utbygging av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. Det har altså medført en rekke klager.

NVE mottok 33 klager, men en klage fra Nes videregående skole er avvist da den ikke er fremmet av en part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. De øvrige 32 klagene er altså behandlet og kommentert, og NVE har konkludert med at ingen av klagene inneholder momenter som gjør at de vil endre sitt konsesjonsvedtak. Vedtaket er samtidig et samtykke til ekspropriasjon der det er nødvendig.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?