17.03.2014

Avgiftssjokk for energibransjen

Strømledning,+Porsangerfjorden,+2013.06.03+D(Europower):Haakon Barstad

Fra og med 1. juli må alle kraftselskaper betale full arbeidsgiveravgift, også i Finnmark hvor dette bildet er tatt. Foto: Haakon Barstad

Regjeringen setter ned arbeidsgiveravgiften i flere kommuner, men ikke for energibransjen. Kraftselskaper må tvert i mot betale full avgift i hele landet. Det rammer spesielt hardt kraftselskapene i Nord-Norge.

I meldingen fra regjeringen er oppmerksomheten rettet mot at de utvider ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift slik at næringslivet i 31 nye kommuner får nyte godt av ordningen. Men tilpasning til EU-regler gjør at enkelte bransjer - deriblant energibransjen - blir tatt helt ut av ordningen.

– De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere. Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring, skriver regjeringen.

Betyr millioner

Det er særlig bedrifter i Nord-Norge som har nytt godt av nedsatt arbeidsgiveravgift. Ledere i kraftverkselskap nordpå må nå regne på det plutselige avgiftshoppet. Kjell Eliassen, administrerende direktør i Varanger Kraft, har brukt kalkulatoren, og liker ikke det han ser.

– Det er snakk om et betydelig antall millioner kroner i kostnadsøkning uten at jeg vil tallfeste det nøyaktig her og nå, sier Eliassen.

Arbeidsgiveravgiften i Finnmark er i utgangspunktet null. Nå øker den til 14,1 prosent for kraftselskapet med hovedkvarter i Vadsø. Eliassen reagerer særlig på at regelendringen også gjelder nettselskapet.

– Nettdrift er jo monopolvirksomhet. At det er behov for å konkurranseregulere det gjennom arbeidsgiveravgiften, skjønner jeg ikke, sier han.

Han beskriver regelendringen som stor kostnad som har blitt kastet på dem over natta.

– Vi er alt annet enn glade for dette, sier Eliassen.

Størst påslag i nord

Også andre kraftledere nordpå har måtte finne fram kalkulatoren.

– Skal jeg tippe, vil dette utgjøre 3 millioner kroner i ekstrautgifter for Bodø energi, sier administrerende direktør Arne Juell han til Avisa Nordland.

– Dette kom helt overraskende. Vi må sette oss ned og regne på konsekvensene for oss og finstudere innholdet i meldingen, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft til Nordlys.

Avgiftsendringene får også konsekvenser lengre sør. For Nord-Østerdal kraftlag på Tynset øker arbeidsgiveravgifta fra 6,4 til 14,1 prosent. Ifølge direktør Stein Solbu vil det bety en avgiftsøkning på 2,4 millioner kroner for hans selskap.

– Dette er en dårlig nyhet for oss og for strømkundene i Nord-Østerdalen, sier han til Arbeidets Rett.

Arbeidsgiveravgiften i Norge er delt inn i fem soner. I sone 1 er prosentsatsen 14,1. Kraftselskapene i denne sonen vil derfor ikke merke noen endring.

I alle de andre sonene vil kraftselskapene oppleve at avgiften øker. Jo lavere avgift de har betalt fram til nå, jo større blir endringen.

I Sør-Norge er det utvalgte distriktskommuner som har hatt lavere avgift. En oversikt over prosentsatsen i hver enkeltkommune finnes her.

Gjelder produksjon, overføring og distribusjon

I notatet fra regjeringen er det spesifisert at både produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet er omfattet av regelendringene.

Kommunikasjonsdirektør Eivind Heløe i Energi Norge forteller at de har argumentert ovenfor regjeringen at energisektoren fortsatt skal omfattes av den differensierte arbeidsgiveravgiften.

– Det synet har regjeringen ikke tatt til følge. Dette medfører en uheldig forskjellsbehandling av energi vis-à-vis andre næringer, sier han.

De økonomiske konsekvensene har bransjeorganisasjonen ikke oversikt over.

– Vi har ikke eksakte beregninger av hvor store økonomiske konsekvenser forslaget vil medføre, men det dreier seg om flere titalls millioner kroner i økte utgifter, sier Heløe.

Regjeringen skriver at de vil vurdere mulige kompenserende tiltak i forbindelse med budsjettbehandlingen, men kommer ikke nærmere inn på hva det kan være.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?