17.03.2014

Avgiftssjokk for energibransjen

Strømledning,+Porsangerfjorden,+2013.06.03+D(Europower):Haakon Barstad

Fra og med 1. juli må alle kraftselskaper betale full arbeidsgiveravgift, også i Finnmark hvor dette bildet er tatt. Foto: Haakon Barstad

Regjeringen setter ned arbeidsgiveravgiften i flere kommuner, men ikke for energibransjen. Kraftselskaper må tvert i mot betale full avgift i hele landet. Det rammer spesielt hardt kraftselskapene i Nord-Norge.

I meldingen fra regjeringen er oppmerksomheten rettet mot at de utvider ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift slik at næringslivet i 31 nye kommuner får nyte godt av ordningen. Men tilpasning til EU-regler gjør at enkelte bransjer - deriblant energibransjen - blir tatt helt ut av ordningen.

– De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere. Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring, skriver regjeringen.

Betyr millioner

Det er særlig bedrifter i Nord-Norge som har nytt godt av nedsatt arbeidsgiveravgift. Ledere i kraftverkselskap nordpå må nå regne på det plutselige avgiftshoppet. Kjell Eliassen, administrerende direktør i Varanger Kraft, har brukt kalkulatoren, og liker ikke det han ser.

– Det er snakk om et betydelig antall millioner kroner i kostnadsøkning uten at jeg vil tallfeste det nøyaktig her og nå, sier Eliassen.

Arbeidsgiveravgiften i Finnmark er i utgangspunktet null. Nå øker den til 14,1 prosent for kraftselskapet med hovedkvarter i Vadsø. Eliassen reagerer særlig på at regelendringen også gjelder nettselskapet.

– Nettdrift er jo monopolvirksomhet. At det er behov for å konkurranseregulere det gjennom arbeidsgiveravgiften, skjønner jeg ikke, sier han.

Han beskriver regelendringen som stor kostnad som har blitt kastet på dem over natta.

– Vi er alt annet enn glade for dette, sier Eliassen.

Størst påslag i nord

Også andre kraftledere nordpå har måtte finne fram kalkulatoren.

– Skal jeg tippe, vil dette utgjøre 3 millioner kroner i ekstrautgifter for Bodø energi, sier administrerende direktør Arne Juell han til Avisa Nordland.

– Dette kom helt overraskende. Vi må sette oss ned og regne på konsekvensene for oss og finstudere innholdet i meldingen, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft til Nordlys.

Avgiftsendringene får også konsekvenser lengre sør. For Nord-Østerdal kraftlag på Tynset øker arbeidsgiveravgifta fra 6,4 til 14,1 prosent. Ifølge direktør Stein Solbu vil det bety en avgiftsøkning på 2,4 millioner kroner for hans selskap.

– Dette er en dårlig nyhet for oss og for strømkundene i Nord-Østerdalen, sier han til Arbeidets Rett.

Arbeidsgiveravgiften i Norge er delt inn i fem soner. I sone 1 er prosentsatsen 14,1. Kraftselskapene i denne sonen vil derfor ikke merke noen endring.

I alle de andre sonene vil kraftselskapene oppleve at avgiften øker. Jo lavere avgift de har betalt fram til nå, jo større blir endringen.

I Sør-Norge er det utvalgte distriktskommuner som har hatt lavere avgift. En oversikt over prosentsatsen i hver enkeltkommune finnes her.

Gjelder produksjon, overføring og distribusjon

I notatet fra regjeringen er det spesifisert at både produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet er omfattet av regelendringene.

Kommunikasjonsdirektør Eivind Heløe i Energi Norge forteller at de har argumentert ovenfor regjeringen at energisektoren fortsatt skal omfattes av den differensierte arbeidsgiveravgiften.

– Det synet har regjeringen ikke tatt til følge. Dette medfører en uheldig forskjellsbehandling av energi vis-à-vis andre næringer, sier han.

De økonomiske konsekvensene har bransjeorganisasjonen ikke oversikt over.

– Vi har ikke eksakte beregninger av hvor store økonomiske konsekvenser forslaget vil medføre, men det dreier seg om flere titalls millioner kroner i økte utgifter, sier Heløe.

Regjeringen skriver at de vil vurdere mulige kompenserende tiltak i forbindelse med budsjettbehandlingen, men kommer ikke nærmere inn på hva det kan være.

Forbrukertilsynet strammer grepet mot strømselgere

Fra nyttår endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet, og samtidig trer to lovendringer i kraft som hver for seg kan få stor betydning for markedsføring og salg av strøm.

Les mer

Tror ikke på elbiler som energilager

Batteriforsker Magnus Thomassen ved Sintef tror elbiler kan bidra til et mer fleksibelt energisystem gjennom å kople seg ut på effekttopper, men veien er lang frem til de kan bruke til de kan bli batterier i lokale strømnett.

Les mer

Forbrukerombudet med klare råd til strømkundene

Med oppdatert strømprisportal er det enklere for kundene å styre unna lokkeavtaler. Forbrukerombudet er fornøyd, men gir likevel kundene noen råd ved valg av strømleverandør.

Les mer

Forventer økt nettleie på 30 prosent

De neste 10 årene er det planlagt investert over 130 milliarder kroner i det norske strømnettet. Dette er en nedgang på om lag 7 prosent eller 9 milliarder kroner i forhold til fjorårets analyse. Til tross for nedgangen øker nettleien med 30 prosent.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]