07.02.2017

Ap vil ha mer sentralstyring i energi- og kraftpolitikken

(Montel) Arbeiderpartiet går inn for mer sentral planlegging i energi- og kraftpolitikken, i sitt forslag til nytt partiprogram for de neste fire årene.

I forslaget, som ble lagt frem i dag, gjentas synspunktet om at eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og at de også skal være eid og driftet av Statnett.

I tillegg skal kraftoverskuddet bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i Norge, ifølge forslaget.

Partiet vil også at man skal «Lage én helhetlig plan for energiutbygging som krever konsesjon, der vind-, vann- og nettinvesteringer skal inngå.»

Dette innebærer en sentral planlegging svært ulik det søknads- og konsesjonssystemet man har etablert i dag.

Ap vil også at Enovas fond for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging skal økes til 100 milliarder kroner

I tillegg ønsker partiet at man bidrar til å etablere et demonstrasjonsprosjekt for havbasert fornybar teknologi, samt å legge til rette for «økt lokal solenergiproduksjon på kommersielt grunnlag».

Arbeiderpartiet vil også at når elsertifikatordingen utløper i 2021, så skal virkemiddelbruken vris fra produksjon av elektrisitet til teknologi- og industriutvikling innen fornybar energi.

Hvordan dette skal gjøres i mer detalj, utdypes ikke i programmet.

Partiet vil også satse på at når vannkraftkonsesjoner revideres, så skal det være et mål å i størst mulig grad sikre regulerbar vannkraftproduksjon, samt at man legger til rette for økt vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg.

Ap vil også at Statkraft skal kunne ta en større rolle i utviklingen av fornybar energi nasjonalt og internasjonalt gjennom en aktiv og forutsigbar eierskapspolitikk, samt at selskapet skal ha mulighet til sterkere internasjonal satsing i samarbeid med andre selskaper. Partiet står fast på at Statkraft skal eies 100 prosent av staten.

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?