Hjem > Siste nytt > Ap vil ha mer sentralstyring i energi- og kraftpolitikken

Ap vil ha mer sentralstyring i energi- og kraftpolitikken

Thomas Gundersen
Publisert 07.02.2017, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Arbeiderpartiet går inn for mer sentral planlegging i energi- og kraftpolitikken, i sitt forslag til nytt partiprogram for de neste fire årene.

I forslaget, som ble lagt frem i dag, gjentas synspunktet om at eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og at de også skal være eid og driftet av Statnett.

I tillegg skal kraftoverskuddet bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i Norge, ifølge forslaget.

Partiet vil også at man skal «Lage én helhetlig plan for energiutbygging som krever konsesjon, der vind-, vann- og nettinvesteringer skal inngå.»

Dette innebærer en sentral planlegging svært ulik det søknads- og konsesjonssystemet man har etablert i dag.

Ap vil også at Enovas fond for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging skal økes til 100 milliarder kroner

I tillegg ønsker partiet at man bidrar til å etablere et demonstrasjonsprosjekt for havbasert fornybar teknologi, samt å legge til rette for «økt lokal solenergiproduksjon på kommersielt grunnlag».

Arbeiderpartiet vil også at når elsertifikatordingen utløper i 2021, så skal virkemiddelbruken vris fra produksjon av elektrisitet til teknologi- og industriutvikling innen fornybar energi.

Hvordan dette skal gjøres i mer detalj, utdypes ikke i programmet.

Partiet vil også satse på at når vannkraftkonsesjoner revideres, så skal det være et mål å i størst mulig grad sikre regulerbar vannkraftproduksjon, samt at man legger til rette for økt vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg.

Ap vil også at Statkraft skal kunne ta en større rolle i utviklingen av fornybar energi nasjonalt og internasjonalt gjennom en aktiv og forutsigbar eierskapspolitikk, samt at selskapet skal ha mulighet til sterkere internasjonal satsing i samarbeid med andre selskaper. Partiet står fast på at Statkraft skal eies 100 prosent av staten.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?