03.06.2014

Analytiker: Branschens intäkter minskar med 10 miljarder/år

PIC00002(Montel) Kraftbranschens årliga intäkter på elproduktion kommer att ha minskat med drygt 10 miljarder kronor år 2020 till följd av lägre marknadspriser, skriver konsulten Harald Klomp i en rapport. Foto: Gudbrandsdal Energi. Rapporten er også representativ for Norge.

I rapporten pekar Harald Klomp, vd på konsultbolaget Uppsala Engineering Partner, att elpriset i Norden kommer att sjunka till högst 25 öre/kWh (27,5 EUR/MWh) till år 2020.

”Idag ger en mix mellan gaspriser och kolpriser ett elpris på ungefär 32 öre/kWh. Om kärnkraften och vindkraften ökar kombinerat med sjunkande efterfrågan är vår bedömning att år 2020 räcker det med kolkraft som marginalkraft. En elmix med enbart kol på marginalen ger ett elpris på 25 öre/kWh eller lägre, motsvarande ungefär 7 öre lägre än idag”, skriver han i rapporten.

Gamla underlag
Harald Klomp pekar vidare på att Energimyndigheten i sin långtidsprognos räknat med att elpriset ska sjunka med 3-4 öre till år 2020, men att myndigheten använt gamla underlag för denna bedömning.

”Om det som är känt nu matas in i motsvarande modeller bedömer vi att snarare en elprisminskning på det dubbla är att vänta, nämligen 6-8 öre lägre elpris.”

Troligen leder ett genomsnittligt elpris på 25 öre/kWh till förluster i både vattenkraften, kärnkraften och vindkraften, enligt rapporten. Vindkraften kan få högre intäkter för elcertifikaten än 20 öre/kWh, men samtidigt kommer en ökad andel vindkraft i systemet att minska vindkraftens intjäning, eftersom priset i genomsnitt är lägre när vindkraftens produktion är hög.

Kan kosta elkunderna
”På kort sikt kan detta tyckas vara positivt ur ett kundperspektiv, men på längre sikt kan en sådan utveckling kosta elkunderna hundratals miljarder i onödan genom att avskrivna elproduktionsanläggningar läggs ner enbart för att de inte får subventioner, samt att nödvändiga investeringar i ny kraftproduktion som på sikt behövs inte kommer till stånd i tid”, skriver Harald Klomp i rapporten.

Elterminen för 2020 omsattes senast den 26 februari till ett pris på 32,35 EUR/MWh på Nasdaq OMX.

1 SEK = 9,1 EUR
Källa: xe.com

Anton Tigerstedt

anton@montel.no
11:40, Monday, 2 June 2014


Markedskommentar uke 49 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 6,4 øre/kWh. November er tilbakelagt og månedsprisen for siste måned ble på rekordlave 4,99 øre/kWh for NO1 (Østlandet) noe som er laveste novemberpris noensinne.  Denne uken ser prisen ut til å bli på cirka 17,5 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 48 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 12 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Dette er kundenes dom over strømselskapene

EPSI måler hvert år kundetilfredsheten i de fleste bransjer og i 2020 er igjen Gudbrandsdal Energi tilbake på toppen av listen. Det er i år kundene til Gudbrandsdal Energi som er mest fornøyde, og tar med det tilbake førsteplassen i denne målingen.

Les mer

Markedskommentar uke 47 2020

Gjennomsnittlig spotpris denne uken på Østlandet i prisområdet NO1 ser ut til å bli rundt 1,3 øre/kWh. Spotprisen i forrige uke ble 5,8 øre/kWh for Østlandet og prisen i den kommende uken er ventet rundt 3 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?