25.02.2015

AMS vil koste Hafslund-kundene 400 kroner i året

(Montel) Innføring av smarte målere vil i snitt øke nettleien for Hafslunds kunder med 400 kroner i året, basert på et forbruk på 12.000 kWh per år, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

– Våren 2016 begynner selve hovedutrullingen, og da vil vi installere opp mot 1.500 målere per dag. Selve skiftet av måler tar bare et par minutter, det er planleggingen og kontakten med kundene som blir krevende og som må bli bra, sa Ruyter da han presenterte Adion som leverandør av AMS-målerne som selskapet skal installere hos 700.000 kunder.

Adion har rullet ut 1,2 millioner målepunkter i Norden fram til nå, blant annet et stort antall i Finland.

Hvis man bare ser på kostnadene med å installere de nye målerne, har Hafslund anslått dette til å ligge på rundt 2,4 milliarder kroner, noe som er den desidert største investeringen selskapet har gjort.

Det tilsvarer en årlig kostnad på 400 kroner per kunde når man legger til grunn det gjennomsnittlige forbruket til Hafslunds kunder som er 12.000 kWh/år.

– Samtidig vil AMS gi en masse fordeler, hvor vi ved hjelp av smart grid-funksjoner kan spare en del investeringer som vi ellers ville måtte gjort. Vi vil også spare en del på manuelle rutiner, feilsøking og feilretting. Alt dette vil komme til fratrekk i nettleien, men hvordan regnestykket blir til slutt, vet vi ikke, sa Ruyter.

Lyse-sjef Eimund Nygård sa på Paretos energikonferanse i januar at han fryktet at utrullingen av AMS i Norge kunne bli dobbelt så dyrt som planlagt, først og fremst på grunn av utfordringen med å besøke hundretusenvis av boliger og problemer med å få tak i montører. (se egen sak)

– Vi er bekymret for dette, men vi mener at vi har gode løsninger og at i all hovedsak så vil dette gå etter planen. Så den bekymringen til Nygård deler jeg ikke. Dette er det vi jobber mest med nå, for å planlegge dette godt, sa Hafslund-sjefen på spørsmål fra Montel.

Ruyter la til at han vil si seg fornøyd med å ha fått rullet ut målere til 99 prosent av abonnentene når fristen går ut 1. januar 2019. Samtidig starter Hafslund tidlig med utrullingen, slik at selskapet har god tid til å få gjennomført alle installasjonene.

Valg av hvilke firma som skal gjennomføre arbeidet vil bli annonsert om en måneds tid.

Per i dag har Hafslund 22.000 fjernavleste bedriftskunder som har en eldre målerteknologi. Disse vil få nye, oppdaterte målere.

Selskapet regner med at de nye målerne vil ha en teknisk levetid på 15 år, men at de i realiteten vil være i bruk lenger.

De nye målerne kan også oppgraderes for å ta høyde for nye krav og ny teknologi.

Ruyter sier at de nye målerne vil gjøre det enklere å finne og rette feil i strømnettet, gjøre strømmarkedet enklere ved at kundene bare får én faktura, og man får en helt presis strømregning uten å måtte lese av måleren.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Video: markedskommentar august 2019

Det er mange faktorer som påvirker strømprisene, men hvordan vil prisene utvikle seg fremover? I denne ferske markedskommentarene ser vi på hydrologisk balanse, hvordan kullprisene påvirker strømprisene osv.

Les mer

Markedskommentar uke 33 2019

Denne uken har gitt noe lavere spotpriser da mer vind har gitt høyere vindkraftproduksjon som slår direkte ut i spotprisene. Mindre nedbør i værvarslene har økt prisene i terminmarkedet for kraft for kontraktene på de førstkommende månedene, mens kontraktene lenger ut på kurven har falt i takt med lavere brenselspriser og CO2-kvotepris.

Les mer

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?