Hjem > Siste nytt > AMS må forvandle nettselskaper til datadrevet virksomhet

AMS må forvandle nettselskaper til datadrevet virksomhet

Thomas Gundersen
Publisert 09.05.2017, sist oppdatert 05.09.2017

Det blir avgjørende viktig med et smidig samarbeid mellom forretnings- og it-avdelinger, slik at begge miljøer trekker nettselskapene i samme retning av en datadrevet virksomhet, sier Acando-direktør Trygve Wiese-Haugland. Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad

(Europower) I landets 136 nettselskaper må det skje noe drastisk med evnen og viljen til å utvikle god bruk av datamengden som oppstår ved innføringen av avanserte måle- og styringssystemer (AMS).

«Spesielt viktig blir dette når vi går fra dagens enveissystem med passive kunder, til et toveissystem med aktive og selvproduserende kunder», skriver direktør Trygve Wiese-Haugland i Acando Management Consulting i en debattartikkel i Dagens Næringsliv.

Han mener at det er nettselskapenes plikt å sørge for at gevinstene ved smarte strømmålere realiseres, og kommer kunder og aksjonærer til gode. - Da kan de ikke fortsette som i dag.

Wiese-Haugland og Acando arbeider med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. «Vi forbedrer og effektiviserer virksomheter, prosesser og tjenester ved hjelp av IKT», skriver det svenskeide konsernet på sin hjemmeside.

Regningen hos kundene

Det er derfor liten tvil om at Acando også selv vil kunne tjene på en mer aktiv holdning fra nettselskapenes side overfor mulighetene som gis gjennom AMS.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anslått totalkostnaden for de nye målerne til ti milliarder kroner, eller 4000 kroner per husstand. Andre hevder at kostnaden fort kan bli det dobbelte.

Acando-direktøren poengterer at regningen havner hos kundene, i form  av økt nettleie. Samtidig påvirkes kommunenes økonomi og lokal velferd av nettselskapenes effektivitet, og hva de klarer å få ut av målerne.

- Må flytte oppmerksomheten

Wiese-Haugland skriver at nettselskapenes innledende utfordringer fra nye strømmålere, blant annet i form av implementering og avvikshåndtering, nå langt på vei er løst.

«Da er det på tide å flytte oppmerksomheten», skriver Acando-direktøren: «Nye strømmålere alene innfrir nemlig ikke målet om et mer effektivt og leveringssikkert kraftmarked. Det er det bare bruken av datamaterialet som kan gjøre».

I datamaterialet nettselskapene nå få tilgang til, ligger det ifølge artikkelforfatteren store muligheter for ny og verdifull innsikt som kan bidra til effektiviseringer og bedre beslutninger.

Høyoppløselige AMS-data muliggjør blant annet sanntidsmåling og -overvåking av nettstasjoner, leveringssikkerhet og spenningskvalitet.

Andre verdifulle bruksområder er effektiv balansemåling, forenklet jordfeilovervåking, og ikke minst prediksjon av feil, ustabilitet og vedlikeholdsbehov.

- It og drift må samarbeide

«Jo flere husstander som produserer og overfører strøm tilbake til nettet, desto viktigere for nettselskapene å overvåke og styre infrastrukturen», heter det i debattartikkelen.

Ved å bruke data til slike formål, vil nettselskapene oppnå bedre kapasitetsutnyttelse, redusert nettap, færre og kortere strømavbrudd, samt bedre beslutningsgrunnlag for investeringer og driftsoptimalisering.

Spesielt viktig blir det, ifølge Acando-direktøren, med et smidig samarbeid mellom forretnings- og it-avdelinger, slik at begge miljøer trekker i samme retning av en datadrevet virksomhet.

«Konsekvensen av slik effektivisering, er at vi som kunder får lavere nettleie, mens de kommunale eierne får økt utbytte og mer penger til lokal velferd», skriver Trygve Wiese-Haugland.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?