Hjem > Siste nytt > Alle venter lav kraftpris

Alle venter lav kraftpris

Thomas Gundersen
Publisert 03.02.2015, sist oppdatert 05.09.2017

En undersøkelse blant toppledere i norske kraftselskaper viser at troen på varig lave kraftpriser har sementert seg i bransjen. Men de fleste anser tilgangen til finansiering som tilfredsstillende.

– Vår undersøkelse viser at nesten samtlige av respondentene forventer at kraftprisen holder seg på lave nivåer de neste 12 månedene, imidlertid fortsatt med en forventning om økning på litt lengre sikt, sier direktør Lars Hjermann i DNB Markets, som står bak undersøkelsen.

Godt over 80 prosent tror systemprisen vil holde seg i intervallet 20 til 30 øre det neste året. Og ikke mer enn om lag ti prosent tror den vil bli over 40 øre på fem års sikt.

Styrer valgene

– Konsensus i bransjen har praktisk betydning. Da er det mindre grunn til å utsette salg eller investeringer. Det samme med prissikring av produksjonen, sier Hjermann.

– Hva med investeringsviljen?

– Selv om forventede inntekter blir vurdert lavere, har også renten falt. Dermed påvirkes ikke nåverdien av investeringene så mye som man skulle kunne tro, sier Hjermann.

– Hva med tilgangen til finansiering?

– Kraftbransjen vurderes fortsatt som sterk og de aller fleste respondentene i undersøkelsen svarer at tilgangen til finansiering er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, svarer Hjermann.

Han legger til at de skjulte reservene i balansene til kraftselskapene er blitt mindre i takt med fallende kraftpriser, men at de fleste kraftselskaper fortsatt er bunnsolide. Også de som ikke er best i klassen, får finansiering, men de må betale noe høyere rente.

Europower
Stein Arild Iglebaek

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?