03.02.2015

Alle venter lav kraftpris

En undersøkelse blant toppledere i norske kraftselskaper viser at troen på varig lave kraftpriser har sementert seg i bransjen. Men de fleste anser tilgangen til finansiering som tilfredsstillende.

– Vår undersøkelse viser at nesten samtlige av respondentene forventer at kraftprisen holder seg på lave nivåer de neste 12 månedene, imidlertid fortsatt med en forventning om økning på litt lengre sikt, sier direktør Lars Hjermann i DNB Markets, som står bak undersøkelsen.

Godt over 80 prosent tror systemprisen vil holde seg i intervallet 20 til 30 øre det neste året. Og ikke mer enn om lag ti prosent tror den vil bli over 40 øre på fem års sikt.

Styrer valgene

– Konsensus i bransjen har praktisk betydning. Da er det mindre grunn til å utsette salg eller investeringer. Det samme med prissikring av produksjonen, sier Hjermann.

– Hva med investeringsviljen?

– Selv om forventede inntekter blir vurdert lavere, har også renten falt. Dermed påvirkes ikke nåverdien av investeringene så mye som man skulle kunne tro, sier Hjermann.

– Hva med tilgangen til finansiering?

– Kraftbransjen vurderes fortsatt som sterk og de aller fleste respondentene i undersøkelsen svarer at tilgangen til finansiering er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, svarer Hjermann.

Han legger til at de skjulte reservene i balansene til kraftselskapene er blitt mindre i takt med fallende kraftpriser, men at de fleste kraftselskaper fortsatt er bunnsolide. Også de som ikke er best i klassen, får finansiering, men de må betale noe høyere rente.

Europower
Stein Arild Iglebaek

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?